ZŠ Telč, Masarykova 141, 588 56 Telč, Ředitel školy: Mgr. Karel Navrátil, Zástupce ředitele: Mgr. Vladimír Semotán,Tel.: 567243710Menu

Vyučovací hodiny

0. hodina 07.00 - 07.45
1. hodina 08.00 - 08.45
2. hodina 08.55 - 09.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 14.00 - 14.45

Dnes je:
Svátek slaví:


Archiv článků

 

 

Školní rok 2017/2018


Za kovářem do Volevčic

Lojzička je číslo

Veletrh sociálních služeb

Sběr papíru

Hudební život na 2. stupni

Finančně gramotná škola

Zámek

Turnaj ve Snagu

Regionální softbalový turnaj

Projekty 4. B

Český den proti rakovině

Karneval

Kocourek Modroočko

Ztichlý les

Žáci 9. ročníků v roli průvodců

Vaření se seniory

Stavíme s Merkurem

Atletické závody 4. a 5. tříd

Karel IV. a Karlštejn

Čistá Vysočina

Exkurze 1. tříd na biofarmu Sasov

Školní prostřeno

Fyzikální exkurze

Rozpočti si to!

Regionální futsalový turnaj

Hmyz a bezobratlí

YPEF

4. A pomohla SDÍLENÍ

Regionální volejbalový turnaj

Projekty 4. A

Malá kopaná

Školní kolo biologické olympiády

Knihovna

Olympiáda z cizích jazyků

Ostrava U6

Dopravní výchova 4. tříd

Dobrá věc se podařila

Pěvecké hvězdičky

Školní kolo olympiády z chemie

Děti z II. B v knihovně

Vítání prvňáčků mezi čtenáře

Olympiáda z českého jazyka

Pyšná princezna

Malá kopaná

Dějepisná olympiáda

Regionální turnaj v basketbalu

Vítězství ve výtvarné soutěži

Školní kolo olympiády Nj

Vánoční turnaj v ringu

Regionální turnaj v košíkové

Horácké divadlo

Dobrý anděl

Vánoční posezení

Mikulášský turnaj ve vybíjené

Halový turnaj v malé kopané

Vánoční (ne)pečení

Soutěž žáků ve znalostech chemie

Průzkum trhu

Zdobení stromečku na náměstí

Volejbal smíšených družstev

Předvánoční koledování

Školní turnaj v basketbalu

Regionální turnaj ve florbalu

Sběr papíru 2017/2018 - I. etapa

Nohejbalový turnaj

Přírodovědný Klokan

ÚP Jihlava

Regionální fotbalový turnaj

Štafeta Emila Zátopka

Fyzikální exkurze

Seniorský desetiboj
 

Školní rok 2016/2017


Peace Run 2017

O nosaté čarodějnici

3. A v Jihlavě

Envi den Telč

Dejme jim šanci

Soutěž ve vaření

Projekt pravěk - 3. ročníky

Sběr papíru (celkové výsledky)

Sběr papíru (3. etapa)

Zdravověda ve 3. A

Výstava kostýmů

Provázení na zámku

Březnové projekty 3. A

Edukační výtvarná dílna

Koloběžka první

Čistá Vysočina

Muzeum Vysočiny

Dubnové projekty 3. A

Květinový den

Stavíme ze stavebnice ROTO

Fyzikální exkurze

Krajské kolo v recitaci

Aktivizační dny v DSP Telč

Akce Čistá Vysočina

Od sklepa až po střechu v Třebíči

Turnaj ve florbalu mladších žáků

Okresní kolo v recitaci

Školní Prostřeno

Regionální volejbalový turnaj

Matematický klokan

Sběr papíru - 2. kolo

Turnaj v malé kopané

Olypmiáda z biologie

Prvňáčci v knihovně

Vikingové

Regionální florbalový turnaj

Recitační soutěž na 2. stupni

Předtančení na školním plese

Okresní kola olympiád

Školní kolo chemické olympiády

Žáci 2. stupně v Horáckém divadle

Pasování prvňáčků na čtenáře

V lednu vaří chlapci

Školní ples 

Regionální turnaj v basketbale

Malá kopaná

Edukační výtvarná dílna

Krásný pozdrav

Návštěva Senior Home

Betlémy v Třešti

Regionální turnaj ve florbalu

Školní sportovní turnaje v basketbalu a florbalu.

Zpívání u stromečku

Listopadové projekty 3. A

Turnaj ve vybíjené 2. - 3. tříd

Čertování v DDM

Efounci

Alternátor - ekotechnické centrum

Regionální turnaj ve volejbale

Průzkum trhu

Made in Holland

Plavecký výcvik

Sběr papíru - 1. etapa

Tak jsme doplavali

Vysočina - kraj zemědělství

Přírodovědný Klokan

Přispěli na záchranu pralesa

Naše město - projekt 3. A

Seniorský desetiboj

Čistírna odpadních vod Telč

Regionální fotbalový turnaj

 

Školní rok 2015/2016


Třída 5. A v Praze

Malá kopaná 3. - 5. ročníků

Model Prahy za vlády Karla IV.

Princové jsou na draka

Pokusy v chemii

Lanové centrum

Hmyzí hotel a návštěva ZOO

Dejme jim šanci - hmyzí hotel

Děti se bavily na karnevale

Stavíme s Merkurem

Dějepisná exkurze - Ležáky

Květinový den

Náměstí očima dětí

Děti seniorům zahrály pohádku

Dnes vaří muž

Tajemství staré bambitky

Zajímavé pokusy s vodou

Společné projekty 2. A a 5. A

Regionální volejbalový turnaj

Pracovní činnosti netradičně

Nová učebna Vv

Život dětem

Školní prostřeno

Trocha poezie nikoho nezabije

Malá kopaná

Čistá Vysočina

Matematický klokan

Obnovitelné zdroje

Alternátor

Pasování do řádu čtenářského

Okresní kolo v recitaci

Turnaj ve florbalu

Třída 2. A v knihovně

Jak se vaří knížka

Jan Busta v roli učitele Tv

Technické muzeum Telč

Školní kolo chemické olympiády

Superstar ve 3. A

Okresní kolo olympiády v Čj

Ples SRŠ 2016

Soutěž ve zpěvu

Okresní kolo olympiády v Nj

Vítání prvňáčků mezi čtenáře

Regionální turnaj v basketbalu

Roční doby - zima

Turnaj v ringu žákyň

Školní kolo v recitaci na 2. stupni

Okresní kolo dějepisné olympiády

Malá kopaná

Čtenářská dílna v městské knihovně

Recitace

(Před)vánoční koledování

Vánoční posezení v DPS Telč

Kouzelník

Exkurze - Bosch Jihlava

Veselý kopec

Turnaj ve vybíjené

Soutěž chovatelů

Šípková na Telči

Vesmír

Olympiády z Čj a D

Turnaj ve vybíjené

Plavecký výcvik

Čertování

Pracovní činnosti v 5. A

Zbobení stromečku na náměstí

Regionální turnaj ve florbalu

Fond Sidus

Baroko

Elektřina

Regionální turnaj ve volejbale

Beseda s pamětnicemi

Třída 2. A v keramické dílně

Jak si vyrobit vlastní knihu

Vyrábění na vánoční trhy

Dvakrát zachráněné dítě

Turnaj ve florbalu mladších žáků

Ceny a uznání města Telče

Třída 2. A na procházce Telčí

Alternátor Třebíč

Strojírny Podzimek

Obecná škola

Návštěva DPS

Taje a krásy podzimní přírody

Regionální turnaj žáků ve fotbale

Památky nás baví

Slečna Jůlinka

Návykové látky

 

Školní rok 2014/2015


Stravování ve školní jídelně

Golfový kroužek

Camp NATUR Kunžak 2014

Desetiboj v Domově pro seniory

Koncert Blue Moon

Seznamovací odpoledne 1. A

Muzeum Obecná škola

ZASTÁVka očima mladých

Vzdělávání s krajem Vysočina

Kaštanování

Návštěva jihlavské ZOO

Průzkum trhu

Nohejbal 2014

Návštěva telčského podzemí

Návštěva galerie - jak se nenudit

Dnes vaří muž

Návštěva druháčků v knihovně

Třída 6. A v pracovních činnostech

Návštěva Havlíčkova Brodu

Halloween

Přírodovědný klokan

Školní akce 4. A

ZŠ Masarykova pro charitu

Pythagoriáda

Turnaj v malé kopané

Beseda s Lubošem Bláhou

Čertování

Výsledky sběru papíru

Soutěž chovatelů Jihlava

Regionální volejbalový turnaj

Projekty 4. A

Olympiáda z českého jazyka

Školní florbalový turnaj

Recitační soutěž

Olympiáda z dějepisu

Vánoční dílna

Vítání prvňáčků mezi čtenáře

Regionální turnaj v basketbalu

Staročeské Vánoce ve 4. A

Vzpomínka na čas adventu

Kuželka Cup 2014

Varhany a betlémy v Třešti

Okresní kolo dějepisné olympiády

Chci mít zdravé zuby

Lyžařský kurz V4

Olympiáda Nj - okresní kolo

Regionální turnaj v košíkové

Školní ples

Návštěva Muzea techniky v Telči

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Regionální turnaj ve florbalu

Kdo zachrání Poseidona

Soutěž ve zpěvu na 2. stupni

Zápis do 1. třídy

Vaříš, vařím, vaříme

Okresní kolo v recitaci

Vraneček a babí hněv

Výlet druháků do Třeště

Výsledky sběru papíru (2. kolo)

Pracovní činnosti 4. A

Chaloupky - Zašovice

Pasování prvňáčků do řádu čtenářů

Turnaj v ringu

Technické exkurze Praha

Podpora charitativním projektům

Projekt Our House

Čistá Vysočina

Školní turnaj v malé kopané

Rizikové chování - projekt

Malá kopaná

1. A ve Slavonicích

Charitativní akce na škole

Biologická olympiáda

Policie ČR - beseda v 1. A

Dyslektická olympiáda

Stavebnice Merkur

English is Fun and Useful

Regionální volejbalový turnaj

Naše městečko

Princezna ze mlejna

Projekt Karel IV. a jeho doba

Šípková Růženka

Princezna ze mlejna očima diváků

Den dětí

Recyklohraní

Sběr papíru (3. kolo)

Sběr papíru (Celkem)

Exkurze 2. B

Česko - irské přátelství

Jak anglicky dobře znít

Exkurze 8. B na ZASTÁVku

O létu v zámeckém parku

Exkurze v ČOV v Telči

Vystoupení školy na náměstí

Školní akademie - fotografie

Jak se na výletě nenudit

 

Školní rok 2013/2014


7. A na Zastávce

Běh Emila Zátopka

Biologická olympiáda - školní kolo

Biologická olympiáda - okresní kolo

Bowling s Aplou

Cože to mám ve skříni

Čistá Vysočina

Dějepisná olympiáda (okresní kolo)

Den otevřených dveří 2014

Fyzikální olympiáda (7. a 8. ročník)

Fyzikální olympiáda (6. ročník)

Fyzikální olympiáda (9. ročník)

Helloween (4. A a 4. B)

IRSKO očima dětských angličtinářů

Karneval ve škole

Kuželka cup 2013

Malá kopaná 

Malý štít Dačice

Meziškolní soutěž ve zpěvu

Nejzdatnější prvňáček

Chemická olympiáda (okresní kolo 2014)

Aj olympiáda (okresní kolo)

Olympiáda Čj

Olympiáda z dějepisu (školní kolo)

Ples školy 2014

Pohádka Lotrando

Projekt 1. třídy (Normální je nekouřit)

Projektový den 3. A

Projektový den 5. a 9. ročníků

Projekty 3. A v 1. pololetí

Regionální florbal mladších žáků

Reginální florbal starších žáků

Regionální turnaj základních škol ve futsalu

Regionální volejbalový turnaj

Sladké prostřeno

Softbalový turnaj

Soutěž ve vaření

Stavíme z Merkuru

Školní futsalový turnaj

Školní kolo olympiády z chemie 2014

Školní kolo pěvecké soutěže (2. stupeň)

Školní turnaj ve florbalu mladších žáků a žákyň

Štít města Dačice

Terč 2014

Turnaj v malé kopané (3. - 5. třídy)

Turnaj ve vybíjené

Velikonoční turnaj v ringu

Vitamíny jsou naši kamarádi

Vítání prvňáčků mezi čtenáře

Vládce nebes

Olympiáda v Aj (výsledky školního kola)

Waidhofen

Zápis 1. ročníků

Zeměkoule aneb od pólu k pólu

Zpívání u stromku

Zvyšování finanční gramotnosti

 

Školní rok 2012/2013


Český den proti rakovině

Vyhodnocení sběru papíru 2012/13

Erudify

Studijní zájezd do Paříže a Anglie

Dalskabáty hříšná ves aneb zapomenutý čert

Tvorba 2.B

Regionální futsalový turnaj ZŠ

Florbal - O putovní pohár ředitele

Školní velikonoční turnaj ve florbalu mladších a starších žáků

Vaření po anglicku

Edukativně stimulační skupinky pro děti předškolního věku

 

Školní rok 2011/2012 a starší


Get close to Sports 2011

Talentmanie ve škole.pdf

Anglie.pdf

Pěvecká soutěž.pdf

Ples.pdf

Vítání prvňáčků mezi čtenáře.pdf

Vybíjená mladších žáků.pdf

Ringo starších žákyň.pdf

Regionální basketbalový turnaj.pdf

Olympiády v roce 2010.pdf

Malá kopaná 3_-5_ tříd.pdf

FLORBALOVÝ TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ.pdf

Regionální turnaj v košíkové starších žákyň.pdf

Červená stužka.pdf

Projektový den 5_-9_ ročníku.pdf

Projekty nižších ročníků.pdf

Soutěž v recitaci .pdf

SOFTBALLOVÝ TURNAJ.pdf

Regionální sportovní akce 2010-2011.pdf

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ AKCE 2010-2011.pdf

ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT.pdf

ZŠ pro charitu.pdf

Objednávka jídla přes internet.pdf

Nejzdatnější prvňáček 2009/2010 - výsledková listina chlapci.pdf

Nejzdatnější  prvňáček 2009/2010 - výsledková listina dívky.pdf

Návykové látky - výsledky dotazníku.pdf

Úspěchy našich žáků.pdf

Preventivní beseda o problematice HIV.pdf

Den Země.pdf

2009_2010 Soutěž ve sběru papíru.pdf

2010_2011 Regionální turnaj v malé kopané.pdf

2010_2011 Nejzdatnější prvňáček.pdf

2010_2011 Štafetový běh Emila Zátopka.pdf

2010_2011 Školní kolo v malé kopané.pdf

 
Poslední změna: 2014-08-28

Do oblíbených Vytisknout Mapa webu Nahoru