ZŠ Telč, Masarykova 141, 588 56 Telč, Ředitel školy: Mgr. Karel Navrátil, Zástupce ředitele: Mgr. Vladimír Semotán,Tel.: 567243710Menu

Vyučovací hodiny

0. hodina 07.00 - 07.45
1. hodina 08.00 - 08.45
2. hodina 08.55 - 09.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 14.00 - 14.45

Dnes je:
Svátek slaví:


Prohlídka školní budovy

Vítejte v naší škole! 

 

Právě vcházíte do vestibulu naší školní budovy. V 19. století zde na tehdejším reálném gymnáziu studoval také český básník Otokar Březina.

 

A nyní se podívejme do přízemí. Vpravo se nachází šatny, za nimi zázemí pana školníka a nová keramická dílna. Tu budou moci děti navštěvovat v kroužku keramiky.

 

V levé části jsou šatny pro oddělení mateřské školy, prvňáčky a druhé třídy. Za nimi následují tři učebny a tělocvična.

 

 A než opustíme přízemí, nahlédněme do chodby, kterou se dostanete do školní jídelny. Do této chodby je stejně jako do přístavby v prvním patře bezbariérový přístup. Do jednotlivých pater je možné vyjet výtahem.

 

A nyní se již vypravíme do prvního patra. V tomto patře má útočiště nejen vedení školy a sekretariát, ale také takřka celý první stupeň naší školy. 

 

 

Jedny z dveří vedou do přístavby, v níž se nachází několik odborných pracoven. Kromě odborných učeben zde sídlí třetí třída. V této části budovy jsou pořádány kurzy pro veřejnost (počítače, cizí jazyky, účetnictví).

 

V herně, určené původně pro školní družinu, již druhým rokem sídlí předškolní oddělení mateřské školy

Následují učebna výtvarné výchovy, sál hudební výchovy, učebna počítačů a učebna cizích jazyků. V přízemní části přístavby jsou pak dílny a kuchyňky určené k pracovním činnostem a zázemí pro tělesnou výchovu (šatny, sprchy). 

Učebna výtvarné výchovy.

 

V sále hudební výchovy se pořádají nejrůznější kulturní akce, a to nejen pro žáky naší školy. 

 

Počítačová učebna.

 

 učebně cizích jazyků má každý k dispozici svá sluchátka, díky vybavení je zde možné pracovat také s poslechovými a vizuálními ukázkami. 

 

 Dílny.

 

 Cvičné kuchyňky.

 

 Šatny.

 

 Sprchy.

 

A teď se přemístíme do druhého patraDruhé patro je nově upravené. Je plné odborných učeben, které jsou vybaveny nejmodernější technikou dle požadavků pedagogů.

V každé učebně je interaktivní tabule kombinovaná s tabulí tradiční. Nepíše se na ni však křídou, nýbrž fixami.

 

 

Kromě úpravy učeben došlo samozřejmě také k mohutným úpravám chodeb a sociálních zařízení.

 

Také v tomto patře je učebna cizích jazyků vybavená sluchátky ke každému pracovnímu místu.

 

Učebna fyziky má speciálně upravené lavice – je do nich veden elektrický proud (viz zásuvky na lavicích) k fyzikálním pokusům. 

 

V učebně chemie je připraven laboratorní stůl k chemickým pokusům jak u tabule, tak pro žáky v zadní části místnosti. V zadním rohu je také speciální skříň s digestoří k odsávání pachů a chemických zplodin.

 

A nyní náhled do nové učebny počítačů

 

Jedinou třídou z prvního stupně, která má útočiště ve 2. patře, jsou druháci.

 

Následuje učebna českého jazyka a dějepisu.

 

Učebna je zajímavá zejména svým ozvučením – mikrofony, malý mixážní pult. Pro děti je zde připraven také řečnický pult, aby si při referátech mohly zkusit přednášení v pravém slova smyslu.

 

Také učebna matematiky je vybavena interaktivní tabulí a několika počítači, jež jsou určené pro práci dětí.

 

Učebna zeměpisu aneb Cesta kolem světa.

 

Poslední učebnou je přírodopis. Výzdoba třídy jasně vypovídá o tom, čemu se žáci při hodinách věnují. 

 

Stejně jako v chemii je i zde laboratorní stůl, na kterém se žáci mohou věnovat mikroskopování a pozorování živočichů či rostlin.

 

Jsme u konce prohlídky. Naše škola je velmi dobře technicky vybavená. Nejmodernější techniku zde využívají nejen učitelé a žáci, ale také široká veřejnost. 

Školní budova by ale nevypadala takto, kdyby nebylo evropských fondů, dotačních programů a v neposlední řadě zřizovatele – Města Telče.

 

Mgr. Klára Mikešová
Poslední změna: 2015-02-26

Do oblíbených Vytisknout Mapa webu Nahoru