ZŠ Telč, Masarykova 141, 588 56 Telč, Ředitel školy: Mgr. Karel Navrátil, Zástupce ředitele: Mgr. Vladimír Semotán,Tel.: 567243710
Prohlídka školní budovy

Vítejte v naší škole! 

 

Právě vcházíte do vestibulu naší školní budovy. V 19. století zde na tehdejším reálném gymnáziu studoval také český básník Otokar Březina.

 

A nyní se podívejme do přízemí. Vpravo se nachází šatny, za nimi zázemí pana školníka a keramická dílna. Tu mohou děti navštěvovat keramickém kroužku. Na obrázku je letošní kmenová učebna 9. B.

 

V levé části jsou šatny pro oddělení mateřské školy, prvňáčky a druhé třídy. Za nimi následuje jedno z oddělení školní družiny, dvě třídy prvního stupně a tělocvična.

 

 A než opustíme přízemí, nahlédněme do chodby, kterou se dostanete do školní jídelny. Do této chodby je stejně jako do jakékoli části školy bezbariérový přístup.

 

A nyní se již vypravíme do prvního patra. V tomto patře má útočiště nejen vedení školy a sekretariát, ale také takřka celý první stupeň.

 

 

Jedny z dveří vedou do přístavby, v níž se nachází několik odborných pracoven. Kromě odborných učeben zde sídlí pátá třída. V této části budovy jsou pořádány kurzy pro veřejnost (cizí jazyky, účetnictví, obsluha PC, apod.).

 

V herně, určené původně pro školní družinu, sídlí oddělení mateřské školy

Následují: učebna výtvarné výchovy, sál hudební výchovy, učebna počítačů a učebna cizích jazyků. V přízemní části přístavby jsou pak dílny a kuchyňky určené k pracovním činnostem a zázemí pro tělesnou výchovu (šatny, sprchy). 

Učebna výtvarné výchovy.

 

Sál hudební výchovy.

V sále hudební výchovy se pořádají nejrůznější kulturní akce, a to nejen pro žáky naší školy.

Počítačová učebna. Tento rok zde probíhá rekonstrukce.

 

Učebna cizích jazyků.

učebně cizích jazyků má každý k dispozici svá sluchátka, díky vybavení je zde možné pracovat také s poslechovými a vizuálními ukázkami.

Dílny.

 

Cvičné kuchyňky.

 

Šatny a sprchy.

 

 

A teď se přemístíme do druhého patra. Zde se nacházejí odborné učebny pro žáky druhého stupně.

 

 

 

Také v tomto patře je učebna cizích jazyků vybavená sluchátky ke každému pracovnímu místu.

 

Učebna fyziky má speciálně upravené lavice – je do nich veden elektrický proud (viz zásuvky na lavicích) k fyzikálním pokusům. 

 

V učebně chemie je připraven laboratorní stůl k chemickým pokusům jak u tabule, tak pro žáky v zadní části místnosti. V zadním rohu je také speciální skříň s digestoří k odsávání pachů a chemických zplodin.

 

A nyní náhled do počítačové učebny

 

Jedinou třídou z prvního stupně, která má útočiště ve 2. patře, jsou třeťáci.

 

Následuje učebna českého jazyka a dějepisu.

 

Učebna je zajímavá zejména svým ozvučením – mikrofony, malý mixážní pult. Pro děti je zde připraven také řečnický pult, aby si při referátech mohly zkusit přednášení v pravém slova smyslu.

 

Také učebna matematiky je vybavena interaktivní tabulí a několika počítači, jež jsou určené pro práci dětí.

 

Učebna zeměpisu aneb Cesta kolem světa.

 

Poslední učebnou je přírodopis. Výzdoba třídy jasně vypovídá o tom, čemu se žáci při hodinách věnují. 

 

Stejně jako v chemii je i zde laboratorní stůl, na kterém se žáci mohou věnovat mikroskopování a pozorování živočichů či rostlin.

 

Jsme u konce prohlídky. Techniku zde využívají nejen učitelé a žáci, ale také široká veřejnost. 

Školní budova by ale nevypadala takto, kdyby nebylo evropských fondů, dotačních programů a v neposlední řadě zřizovatele – Města Telče.

 

Mgr. Klára Mikešová
Poslední změna: 2015-02-26

Do oblíbených Vytisknout Mapa webu Nahoru