ZŠ Telč, Masarykova 141, 588 56 Telč, Ředitel školy: Mgr. Karel Navrátil, Zástupce ředitele: Mgr. Vladimír Semotán,Tel.: 567243710Menu

Vyučovací hodiny

0. hodina 07.00 - 07.45
1. hodina 08.00 - 08.45
2. hodina 08.55 - 09.40
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 14.00 - 14.45

Dnes je:
Svátek slaví:


Organizační schéma řízení školy, kompetence

 

Řízení školy

Ředitel školy Navrátil Karel
Zástupce ředitele Semotán Vladimír
Ekonomický úsek Čeloudová Iveta
Asistentka ředitele, mzdová účetní Pavlů Eliška
Vedoucí učitelka I. stupně Rodová Šárka
Vedoucí učitel II. stupně Rodek Dušan
Informatik školy Semotán Vladimír
Vedoucí vychovatelka Pokorná Lenka
Vedoucí školní jídelny Kopečná Pavlína
Správce budovy Štěpánek Roman

 

Poradenské služby

Výchovná poradkyně pro I. stupeň Šmikmátorová Ludmila
Výchovný poradce pro II. stupeň Nerad Jiří
Školní metodik prevence Hadrava Martin

 

Ostatní pedagogové

 • Božková Lenka
 • Švecová Hana
 • Krafka Zdeněk
 • Nováková Jana – asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD
 • Páralová Lucie – asistentka pedagoga
 • Matoušová Simona – asistentka pedagoga 

 

Vychovatelky

 • Pokorná Lenka – vedoucí vychovatelka
 • Matoušková Jana
 • Nováková Jana
 • Matoušová Simona

 

THP a provozní pracovníci

 • Čeloudová Iveta – ekonomka
 • Pavlů Eliška – asistentka ředitele + mzdová účetní    
 • Štěpánek Roman – školník
 • Bínová Alena, Chalupová Jaroslava, Nevrklová Monika, Dorotková Jana – uklízečky

 

Školní jídelna

 • Kopečná Pavlína – vedoucí školní jídelny
 • Vyvadilová Hana – kuchařka
 • Smejkalová Marie – kuchařka
 • Horáková Renata – kuchařka
 • Zlatušková Jana – kuchařka

 

Otevřená škola – doplňková činnost

 • Marek Tomáš – manažer

 

Správci kabinetů a pracoven

Český jazyk Smejkalová Andrea
Cizí jazyky Mašátová Eva
Matematika Hadrava Martin
Chemie Božková Lenka
Zeměpis Hadrava Martin
Přírodopis Hronová Žaneta
Fyzika Nerad Jiří
Výchova k občanství Marek Tomáš
Dějepis Smejkalová Andrea
Výtvarná výchova Fridrichovská Martina
Hudební výchova Klára Mikešová
Kabinet I. stupně Rodová Šárka
Počítačové učebny Semotán Vladimír
Učebna pracovních činností Rodek Dušan
Cvičná kuchyňka Božková Lenka
Nářaďovna Božková Lenka
Tělocvična a školní hřiště Kretová Lucie
Tělesná výchova I. stupně Remeš Jiří
Tělesná výchova II. stupně Kretová Lucie

 

Funkce a dlouhodobé úkoly

Předseda stravovací komise Čeloudová Iveta
Členové stravovací komise Kopečná Pavlína, Smejkalová Marie, Božková Lenka, zástupce polikliniky
Správce sítě PC na škole Semotán Vladimír
Knihy - I. stupeň + KMČ Procházková Eva
Zdravotník Nosková Iveta, Semotán Vladimír, Pavlů Eliška
Bezpečnostní technik  Štěpánek Roman
Správce sborovny 1  Matoušková Jana 
Správce sborovny 2 Švecová Hana
Správce sborovny 3 (odpočinková místnost) Matoušová Simona 
Správce jazykové učebny 1  Švecová Hana
Správce jazykové učebny 2 Krafka Zdeněk
Soutěže, olympiády, exkurze Vedoucí MS 
Školní výlety  Třídní učitelé 1. - 9. ročníků 
Lyžařský camp V4 Semotán Vladimír 
Lyžařský kurz 7. tříd Semotán Vladimír 
Plavání 1. stupeň Třídní učitelé 3. a 4. ročníků, Křenová Mirka
Sklad učebnic Nosková Iveta, Rodek Dušan 
Kulturní referent (žáci) Křenová Miroslava
Kulturní referent (učitelé) Matoušková Jana
Výzdoba učeben, pracoven Třídní učitelé 1. - 9. ročníků a správci pracoven
Centrální výzdoba - chodby Fridrichovská Martina, Švecová Hana 
Květinová výzdoba - chodby Matoušková Jana 
Úklid před školou a školním dvoře Učitelky PČ, Božková Lenka
Kronika Nováková Jana, Matoušová Simona
Sběr papíru  Hronová Žaneta 
Sběr léčivých rostlin Pokorná Lenka 
Ovoce do škol Remeš Jiří 
Dyslektické asistentky Rodová Šárka, Šmikmátorová Ludmila, Hadravová Radka
Zdravé zuby 1. - 5. ročník Nosková Iveta 
Environmentální výchova 1. - 9. ročník  Hronová Žaneta 
Webové stránky školy, školní časopis a příspěvky  Mikešová Klára, Hadravová Radka, Smejkalová Andrea, Marek Tomáš, Semotán Vladimír 
Předtančení na školní ples Mikešová Klára
Školní akademie Smejkalová Andrea, Kretová Lucie, Rodová Šárka
Sportovní den Nerad Jiří 
Praktické cvičení Rodek Dušan
Karneval 1. - 2. ročník Pokorná Lenka, Matoušková Jana, TU
Sportovní olympiády a školní turnaje Kretová Lucie, Rodek Dušan, Nerad Jiří, Remeš Jiří, Procházková Eva, Navrátil Karel 
Olympiáda z matematiky Hadrava Martin 
Olympiáda ze zeměpisu Hadrava Martin 
Olympiáda z fyziky Rodek Dušan, Nerad Jiří 
Olympiáda z chemie Božková Lenka
Olympiáda z cizích jazyků Krafka Zdeněk, Mašátová Eva 
Olympiáda z českého jazyka Mikešová Klára, Hadravová Radka
Olympiáda z dějepisu Smejkalová Andrea
Olympiáda z přírodopisu Hronová Žaneta
Logopedická sledování žáků Nosková Iveta
Výzdoba školy - Vánoce, Velikonoce (chodby,...)  Fridrichovská Martina
Dramatický kroužek I. stupeň  Pokorná Lenka 
Charitativní akce Švecová Hana
Koordinátor protidrogové prevence  Hadrava Martin 
Správce keramické dílny, keramický kroužek  Smejkalová Marie 
Koordinátor ŠVP Šmikmátorová Ludmila
Úpravy ŠVP na PC Semotán Vladimír Poslední změna: 2018-09-13

Do oblíbených Vytisknout Mapa webu Nahoru