Dopravní výchova ve 4. B

22.06.2021

V úterý 22. června jsme všichni ve 4. B úspěšně zakončili dopravní výchovu. Od paní Dufkové z DDM jsme po absolvování teoretické i praktické části dopravní výchovy obdrželi průkazy cyklisty. 

Nejprve všichni žáci úspěšně zvládli kontrolní dopravní test. Následně jsme v pondělí 14. června přišli do školy vybaveni svými jízdními koly a cyklistickými helmami. Přesunuli jsme se na dopravní hřiště v prostorách bývalého zimního stadionu. Postupně jsme vylepšovali naši orientaci mezi dopravními značkami apod. Přes prvotní karamboly se nám podařilo zkoušku úspěšně složit a jsou z nás oficiální cyklisté.

Mgr. Andrea Smejkalová