Setkání s Petrou Braunovou

01.06.2021

Znáte nějakou velkou lhářku Evičku, setkali jste se s Johanou, která má hlavu v oblacích a nos pěkně nahoru, nebo potkali jste se s nějakým Kubou, který rozhodně nechce prohrát s novým spolužákem? Určitě ano. Mohou to být Janičky, Honzíci, Klárky, které denně potkáváme na ulici, a zároveň jsou to některé z hlavních postav knih známé české spisovatelky Petry Braunové, která zavítala na konci května do základních škol na Telčsku. Mnohé její postavy, jak nám prozradila na čtenářské besedě s dětmi pátých tříd, mají své reálné vzory a podobně se chovají stovky dětí jejich věku, neboť tato spisovatelka zná velmi dobře dětskou duši.

Naši páťáci byli zvídaví. Zahrnuli paní Braunovou množstvím otázek. Jak dlouho píše jednu knihu? Jak je spokojena s ilustracemi svých knih? Čím chtěla být, když byla malá? Kde čerpá pro psaní inspiraci? A ptali se dále.

Petra Braunová nás také seznámila s některými jejími knihami, např. Ztraceni v čase, kde se setkáme s lákavým motivem přesunu do minulosti, nebo s nejnovější knihou Eda se nedá. Opět velmi zajímavá kniha, ve které líčí boj chlapce Edy, syna úspěšného režiséra a známé herečky, s médii. Setkání bylo velice milé a paní Braunová nás zaujala.

Mgr. Miroslava Křenová, Mgr. Radka Hadravová