Bakaláři - žákovská knížka

Vážení rodiče, 

škola využívá elektronickou žákovskou knížku, která je součástí systému zvaného Bakaláři. Pouze v 1. ročníku (1. pololetí) současně vedeme i papírovou.

Od svých třídních učitelů obdržíte e-mailem přístupové údaje. Přihlásit se budete moci jako žák, nebo jako zákonný zástupce. 

Využívat můžete webovou nebo mobilní aplikaci. Doporučujeme spíše webovou aplikaci, a to z  důvodu její stability.

Elektronická žákovská knížka zcela nahrazuje papírovou a bude se používat ke stejným účelům. Naleznete zde klasifikaci, případná výchovná opatření (pochvaly a postihy), absence a omluvenky, oznámení školy.


Přihlášení do webové aplikace

Při prvním přihlášení do webové aplikace budete muset zadat údaje, které dostanete e-mailem od třídního učitele.

Zadejte tyto údaje:

  • Uživatelské jméno: dostanete e-mailem od třídního učitele
  • Heslo: dostanete e-mailem od třídního učitele

Z důvodu stability a funkčnosti dávejte prosím přednost této webové aplikaci.   


Přihlášení do mobilní aplikace

Po nainstalování mobilní aplikace do Vašeho zařízení se budete muset při prvním použití přihlásit. 

Zadejte tyto údaje:

  • Webová adresa školy: gw.zstelc.eu/bakaweb/login
  • Uživatelské jméno: dostanete e-mailem od třídního učitele
  • Heslo: dostanete e-mailem od třídního učitele


Propojení účtů

Webová aplikace umožňuje spojení jednotlivých účtů (např. rodič s více dětmi na jedné škole může snadno  přepínat mezi účty svých dětí bez nutnosti zadávat stále loginy a hesla).  

V hlavní nabídce vybereme Nástroje a Propojení účtů. Pro připojení dalšího účtu zadáme Přihlašovací jméno a Heslo k účtu a klikneme na tlačítko Připojit.

Mezi spojenými účty se pak lze přepínat po najetí kurzoru myši na přihlašovací jméno vpravo nahoře, kde pak můžeme vybrat uživatele ze spojených účtů.

Pokud si přejeme účty znovu používat samostatně, použijeme tlačítko Rozpojit.


Omlouvání žáků

Pro omlouvání žáků z vyučování využívejte prosím možnosti el. žákovské knížky. Předkládáme zde jednoduchý návod pro webovou i mobilní aplikaci.