Bakaláři

Internetová žákovská knížka zpřístupňuje rodičům informace o klasifikaci a docházce žáků, osobní rozvrh žáka a změny v něm (zrušené vyučovaní, změny v předmětech), akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce), domácí úkoly apod.
Umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči. Např. hromadné rozeslání pozvánek (s dokonalou zpětnou vazbou o tom, kdo ještě zprávu nečetl), předávaní výukových materiálů studijním skupinám, vytváření anket apod.
Rodiče chtějí být informováni o dění ve škole, a to nejen na třídních schůzkách. Mohou pak včas reagovat na případný špatný prospěch svého dítěte, hodiny zameškané bez jejich vědomí, na kázeňské prohřešky apod. Z těchto a mnoha dalších důvodů přechází naše škola na Internetovou žákovskou knížku.

Vážení rodiče. Od svých třídních učitelů obdržíte e-mailem přístupové uživatelské jméno a heslo. Po kliknutí na odkaz "Bakaláři - přihlášení do systému (zstelc.eu)" a zapsání patřičných údajů můžete sledovat nejen prospěch a klasifikaci vašeho dítěte.