Školní družina

Školní družina

Školní družina (ŠD) je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost školní družiny navazuje na ŠVP školy.

Informace k provozu školní družiny ve školním roce 2023/2024.

Vážení rodiče,

každé dítě musí být řádně přihlášeno do ŠD zápisním lístkem, na kterém se vyplňují obě strany. Do ŠD se zápisním lístkem přihlašují i děti, které navštěvují pouze ranní družinu.


Provozní doba

 • Po - Pá: 6.15 - 8.00, 11.40 - 16.00 hod

Organizace v ŠD

 • 1. oddělení ŠD (třída ŠD 1, 1. poschodí, přístavba) - vedoucí vychovatelka Lenka Pokorná (1. B, 2. B, část 3. B - určíme později dle aktuální situace)
 • 2. oddělení ŠD (třída ŠD 2, přízemí) - p. vychovatelka Jana Matoušková (1. A, 2. A, část 3. A - určíme později dle aktuální situace)
 • 3. oddělení ŠD (třída 4. B, ŠD 3 - 1. poschodí) - p. vychovatelka Jana Michálková (3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B)

Telefonní čísla do ŠD

 • Lenka Pokorná (ŠD 1): 778 714 669
 • Jana Matoušková (ŠD 2): 773 752 714
 • Jana Michálková (ŠD 3): 773 752 740
 • Simona Matoušová (ŠD 3): 773 752 736

Telefonní číslo ŠD je určeno k případným informacím pro rodiče. Telefonní číslo ŠD není určeno k omlouvání dětí ze ŠD. 


Omlouvání nepřítomnosti 

Nepřítomnost dítěte ve školní družině (odpolední i ranní ŠD) nebo krátkodobou změnu v odchodu ze ŠD je nutno omluvit vždy písemně s datem a podpisem rodičů. Při náhlé ranní nepřítomnosti žáka může zákonný zástupce dítě omluvit telefonicky. Omluvenky se dokladují.  


Odchod dětí ze ŠD

Odchod dětí ze ŠD je řízen pokyny od rodičů na řádně vyplněném zápisním lístku. Děti mohou odcházet samy nebo si je mohou rodiče vyzvedávat v jednotlivých odděleních ŠD po celou provozní dobu s výjimkou vycházky (od 14:00 do 14:45). V tuto dobu býváme mimo areál školy, a proto děti nemohou odcházet ze ŠD. 


Platba

V souladu se směrnicí vydanou ředitelem školy je pobyt ve ŠD zpoplatněn. Každé dítě, které bude navštěvovat ŠD, zaplatí každý měsíc 100,- Kč.

Platbu bude vybírat vedoucí vychovatelka v hotovosti takto:

 • září - prosinec: 400,- Kč (2. 10. 2023 - 20. 10. 2023)
 • leden - červen: 600,- Kč (1. 2. 2024 - 29. 2. 2024)

Kroužky ve školní družině

 • Po - Koumák, 14.00 - 15.20 hod, Jana Michálková, 3. - 5. ročník (hádanky, rébusy, doplňovačky)
 • Út - Divadélko, 14.00 - 15.20 hod, Lenka Pokorná, 2. - 5. ročník (dramatická výchova, nácvik pohádky, vystoupení s nacvičenou pohádkou)
 • St - Malí tvořílci, 14.00 - 15.20, Jana Matoušková, 1. - 2. ročník (pracovní a výtvarné činnosti)
 • Čt - Tvořílci, 14.00 - 15.20 hod, Jana Matoušková, 3. - 5. ročník (pracovní a výtvarné činnosti)

Do kroužků je nutno dítě přihlásit zvláštní přihláškou, kterou děti dostanou od paní vychovatelky. Kroužky ve školní družině zahájí činnost v týdnu od 18. 9. 2023. Kroužky jsou zdarma.

Všem rodičům děkuji za pochopení a dětem přeji příjemný pobyt v ŠD.

Lenka Pokorná, vedoucí vychovatelka ŠD