Školní družina

Školní družina

Školní družina (ŠD) je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost školní družiny navazuje na ŠVP školy.

Informace pro rodiče k provozu školní družiny ve školním roce 2021 - 2022.

Vážení rodiče,

ředitel školy letos upravuje provozní dobu i organizaci ve školní družině (ŠD). Úpravy jsou v souladu s doporučením MŠMT a v souvislosti s prevencí před šířením nemoci covid - 19.

Každé dítě musí být řádně přihlášeno do ŠD zápisním lístkem, na kterém se vyplňují obě strany. Do ŠD se zápisním lístkem přihlašují i děti, které navštěvují pouze ranní družinu. 


Provozní doba

 • Po - Pá: 6.30 - 7.40, 11.40 - 15.30 hod

Organizace ŠD

Jednotlivá oddělení ŠD budou pracovat podle pokynů ředitele školy. Na začátku školního roku (1. 9. - 10. 9. 2021) budou jednotlivá oddělení ŠD pracovat ve skupinách podle ročníků.

tridy
Třída Dopolední družina Odpolední družina
1. A 6.30 - 7.40 hod
Jana Matoušková - ŠD 2 (přízemí)
11.40 - 15.30 hod
Jana Matoušková - ŠD 2 (přízemí)
1. B 6.30 - 7.40 hod
Jana Matoušková - ŠD 2 (přízemí)
11.40 - 15.30 hod
Lenka Pokorná - ŠD 1 (přístavba)
2. A
2. B
6.30 - 7.40 hod
Lenka Pokorná - ŠD 1 (přístavba)
11.40 - 15.30 hod
informace u TU
3. A
3. B
6.30 - 7.40 hod
informace u TU
12.35 - 15.30 hod
informace u TU
4. A
4. B
6.30 - 7.40 hod
Simona Matoušová
12.35 - 15.30 hod
Po, Út - Simona Matoušová
St, Čt, Pá - informace u TU
5. A
5. B
6.30 - 7.40 hod
informace u TU
12.35 - 15.30 hod
Jana Michálková - 5. A (ŠD 3)

Telefonní číslo ŠD - 778 714 669.

 • Telefonní číslo ŠD je určeno k případným informacím pro rodiče.
 • Telefonní číslo ŠD není určeno k omlouvání dětí ze ŠD. Nepřítomnost dítěte ve školní družině je nutno omluvit vždy písemně s datem a podpisem rodičů. Omluvenky se dokladují.

Odchod dětí ze ŠD

Z důvodu prevence před šířením nemoci covid-19 se upravují i odchody dětí ze ŠD. Rodiče nebo zákonní zástupci dětí nemohou navštěvovat budovu školy. Rodiče si budou moci dítě vyzvednout po telefonické domluvě s vychovatelkou nebo dítě může odcházet v určený čas samo.


Vycházka

Od 14:00 do 14:45 je ve školní družině vycházka. V této době nemohou děti odcházet ze ŠD.


Platba

V souladu se směrnicí vydanou ředitelem školy je pobyt ve ŠD zpoplatněn. Každé dítě, které bude navštěvovat ŠD, zaplatí každý měsíc 100,- Kč.

Platbu bude vybírat vedoucí vychovatelka v hotovosti takto:

 • září - prosinec: 400,- Kč (4. 10. 2021 - 22. 10. 2021)
 • leden - červen: 600,- Kč (7. 2. 2022 - 4. 3. 2022)

Běžný režim v ŠD bez omezení protiepidemických opatřeni MZ:

 • 1. oddělení ŠD (třída ŠD 1, 1. poschodí, přístavba) - vedoucí vychovatelka Lenka Pokorná (děti, které budou oddělení navštěvovat, určíme později)
 • 2. oddělení ŠD (třída ŠD 2, přízemí) - p. vychovatelka Jana Matoušková (děti, které budou oddělení navštěvovat, určíme později)
 • 3. oddělení ŠD (třída 5. A, ŠD 3 -1. poschodí) - p. vychovatelka Jana Michálková, p. vychovatelka Simona Matoušová (děti, které budou oddělení navštěvovat, určíme později).

Kroužky ve školní družině (kroužky ve školní družině zahájí činnost až při běžném režimu ŠD. Kroužky jsou zdarma).

 • Po - Koumáci, 14.00 - 15.00 hod, Jana Michálková
 • Út - Výtvarný kroužek, 14.00 - 15.30 hod, Jana Matoušková
 • St - Pohybové hry, 14.00 - 15.30 hod, Jana Matoušková

Všem rodičům děkuji za pochopení.

Lenka Pokorná, vedoucí vychovatelka ŠD


Kontakty

 • Lenka Pokorná, vedoucí vychovatelka: 778 714 669
 • Simona Matoušová: 773 752 736
 • Jana Matoušková: 773 752 714
 • Jana Michálková: 773 752 740