Školní družina

Školní družina

Školní družina (ŠD) je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost školní družiny navazuje na ŠVP školy.

Informace pro rodiče k provozu školní družiny ve školním roce 2020 - 2021.

Vážení rodiče,

ředitel školy letos upravuje provozní dobu i organizaci ve školní družině (ŠD). Úpravy jsou v souladu s doporučením MŠMT a v souvislosti s prevencí před šířením nemoci covid - 19.

Provozní doba

 • ŠD 1. a 2. ročníků: Po - Pá: 6:30 - 7:40, 11:40 - 15:30
 • ŠD 3., 4. a 5. ročníků: Po - Pá: 7:00 - 7:40, 12:35 - 15:00.

Organizace ŠD

Jednotlivá oddělení budou pracovat samostatně, děti budou navštěvovat vždy jen to oddělení, do kterého budou zařazeny. Ve školní družině nebudou žádné kroužky.

 • 1. oddělení ŠD (třída ŠD 1, 1. poschodí) - L. Pokorná (1. B, 2. B).
 • 2. oddělení ŠD (třída ŠD 2, přízemí) - J. Matoušková (1. A, 2 A).
 • 3. oddělení ŠD (třída 3. A, 1. poschodí) - J. Michálková (3. A, 4. B, 5. A).
 • 4. oddělení ŠD (třída 3. B, 1. poschodí - přístavba) - S. Matoušová, L. Páralová (3. B, 4. A, 5. B).

Každé dítě musí být řádně přihlášeno do ŠD zápisním lístkem, na kterém se vyplňují obě strany. Do ŠD se zápisním lístkem přihlašují i děti, které navštěvují pouze ranní družinu.

Telefonní číslo ŠD - 778 714 669.

 • Telefonní číslo ŠD je určeno k případným informacím pro rodiče.
 • Telefonní číslo ŠD není určeno k omlouvání dětí ze ŠD. Nepřítomnost dítěte ve školní družině je nutno omluvit vždy písemně s datem a podpisem rodičů. Omluvenky se dokladují.

Odchod dětí ze ŠD

Z důvodu prevence před šířením nemoci Covid - 19 se upravují i odchody dětí ze ŠD. Rodiče nebo zákonní zástupci dětí nebudou moci navštěvovat budovu školy. Děti z 1. a 2. tříd si budou moci rodiče vyzvednout po telefonické domluvě s vychovatelkami a vizuálním kontaktem přes okno družiny nebo mohou odcházet v určený čas samy. Děti z 3., 4. a 5. tříd budou odcházet v určený čas samy.

Vycházka

Od 14:00 do 14:45 je ve školní družině vycházka. V této době nemohou děti odcházet ze ŠD.

Platba

V souladu se směrnicí vydanou ředitelem školy je pobyt ve ŠD zpoplatněn. Každé dítě, které bude navštěvovat ŠD, zaplatí každý měsíc 100,- Kč.

Platbu bude vybírat vedoucí vychovatelka v hotovosti takto:

 • září - prosinec: 400,- Kč (5. 10. 2020 - 23. 10. 2020)
 • leden - červen - 600,- Kč (8. 2. 2021 - 26. 2. 2021)

Všem rodičům děkuji za pochopení.

Lenka Pokorná, vedoucí vychovatelka ŠD

Kontakty

 • Lenka Pokorná, vedoucí vychovatelka: 778 714 669
 • Simona Matoušová: 773 752 736
 • Jana Matoušková: 773 752 714
 • Jana Michálková: 773 752 740