Centrum odborné výuky

Centrum odborné výuky ZŠ Masarykova Telč

Projekt "Centrum odborné výuky ZŠ Masarykova Telč byl podpořen z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Předpokládané náklady projektu dosahují částky 16 mil. Kč s tím, že dotace z fondů EU tvoří 70% způsobilých nákladů projektu.

Akce řeší komplexní rekonstrukci III. NP staré budovy základní školy Masarykova v Telči. Dojde k rekonstrukci vnitřních prostor, rekonstrukci rozvodů a sítí, rekonstrukci podlah, zateplení podhledů. Součástí projektu je rovněž vybavení nových prostor moderním zařízením pro výuku žáků.

Termín realizace: rok 2014