Poradenské služby

Ředitel školy

Mgr. Karel Navrátil

Výchovný poradce - 1. stupeň

Mgr. Eva Kudrnová

Výchovný poradce - 2. stupeň

Mgr. Jiří Nerad

Školní metodik prevence

Mgr. Martin Hadrava

Pedagog pověřený sledováním a řešením SVP

Mgr. Radka Hadravová