Přihlášení k Office 365

Zde naleznete podrobný návod, jak se přihlásit k účtu Office 365

1. Pro přihlášení do prostředí MS Office 365 ve webovém prohlížeči zapište následující adresu: https://portal.office.com a objeví se úvodní přihlašovací stránka.

2. Do vstupního řádku zapište jako přihlašovací jméno vaši přidělenou e-mailovou adresu, kterou jste dostali ve škole. Tvar adresy pro žáky je ve formátu: uzivatelskejmeno@zstelc.cz

3. Klikněte na Další a napište vaše heslo, kterým se přihlašujete ve škole na PC (rodiče ho dostali od svých třídních učitelů). 

4. Potom stiskněte tlačítko Přihlásit se. Zvolte si, zda chcete zůstat přihlášeni. Možnost ANO doporučujeme na domácích počítačích, možnost NE doporučujeme na veřejných počítačích. 

5. Objeví se uvítací obrazovka, kde se můžete proklikat šipkou vpravo informacemi a nebo rovnou křížkem okno zavřít. 

6. Otevře hlavní nabídka Office 365.