Zápis do 1. třídy

Termín: 12. - 13. dubna 2024

Zápis dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 do 1. ročníku 

Termín

  • v pátek 12. dubna 2024 od 14.00 do 17.00 hod, 
  • v sobotu 13. dubna  2024 od 8.00 do 10.00 hod. 
  • Zápis pro děti z Ukrajiny - pátek 12. dubna 2024 od 14.00 do 16.00 hod.

Doklady: 

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte

Doklady u dětí z Ukrajiny: 

  • vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu) 
  • doklad ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat
  • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování)