Organizační schéma řízení školy

Mgr. Dušan Rodek

zástupce ředitele 1

dusanrodek@zstelc.eu 

Ing. Tomáš Marek

zástupce ředitele 2

otevrenaskola@zstelc.eu 

Organizace
Základní kompetence
Ekonomický úsek Iveta Čeloudová
Asistentka ředitele, mzdová účetní Eliška Pavlů
Vedoucí učitelka I. stupně Mgr. Šárka Rodová
Vedoucí učitel II. stupně Mgr. Dušan Rodek
Informatik školy Mgr. Vladimír Semotán
Vedoucí vychovatelka Lenka Pokorná
Vedoucí školní jídelny Pavlína Kopečná
Manažer Otevřené školy Ing. Tomáš Marek
Správce budovy Roman Štěpánek