Třídy a třídní učitelé ve školním roce 2020/21

Třídy a třídní učitelé ve školním roce 2020 - 2021
1.A Mgr. Šárka Rodová sarkarodova@zstelc.eu I. stupeň
10 tříd
Průměr 19,7 žáků/třída
1.B Mgr. Eva Kudrnová evakudrnova@zstelc.eu
2.A Mgr. Eva Mašátová evamasatova@zstelc.eu
2.B Mgr. Dagmar Ondráčková dagmarondrackova@zstelc.eu
3.A Mgr. Eva Procházková evaprochazkova@zstelc.eu
3.B Mgr. Jiří Remeš jiriremes@zstelc.eu
4.A Mgr. Lucie Kretová luciekretova@zstelc.eu
4.B Mgr. Andrea Smejkalová andreasmejkalova@zstelc.eu
5.A Mgr. Radka Hadravová radkahadravova@zstelc.eu
5.B Mgr. Miroslava Křenová miroslavakrenova@zstelc.eu
6.A Mgr. Hana Švecová hanasvecova@zstelc.eu II. stupeň
8 tříd
Průměr 24,8 žáků/třída
6.B Mgr. Klára Mikešová klaramikesova@zstelc.eu
7.A Mgr. Vanda Habermannová vandahabermannova@zstelc.eu
7.B Mgr. Marcela Smejkalová marcelasmejkalova@zstelc.eu
8.A Mgr. Dušan Rodek dusanrodek@zstelc.eu
8.B Mgr. Jiří Nerad jirinerad@zstelc.eu
9.A Mgr. Martin Hadrava martinhadrava@zstelc.eu
9.B Mgr. Zdeněk Krafka zdenekkrafka@zstelc.eu
Celkem
18 tříd
Průměr 21,9 žáků/třída