Odpolední škola 4

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a je součástí operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), reg. č.: CZ.02.02XX/00/22_002/0002763. 

Odpolední škola 4 je název projektu s řadou příležitostí pro naše žáky. Hlavním cílem je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Zejména zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Účast žáků ve všech aktivitách je bezplatná.

Aktivity projektu:

Inovativní vzdělávání - školní kluby (probíhají po vyučování). Probíhají 1x týdně 90 minut. Otevřeny jsou následující, přihlásit se můžete u zmíněných vedoucích klubů.

Nabídka klubů:

  • Klub čtenářů (doporučujeme pro žáky 1. stupně, starší žáky vítáme ovšem také): Jana Michálková
  • Klub zábavné logiky (určen spíše pro žáky 2. stupně): Zuzana Skálová a Jiří Nerad ml.
  • Badatelský klub (pro žáky 2. stupně): Lenka Božková

Další aktivity: inovativní vzdělávání - tandemová výuka (Čj, M) a projekty ve škole nebo mimo školu, vzdělávání pracovníků školy.

Ing. Tomáš Marek, koordinátor projektu