Odpolední škola 2

Odpolední škola 2

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008957

Hlavním cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Zejména zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Odpolední škola 2 je název projektu s řadou příležitostí pro naše žáky. Úzce navazuje na předchozí projekt Odpolední škola a obsahuje řadu shodných i nových aktivit. Tou první je nabídka doučování z předmětů matematika a český jazyk pro 1. stupeň. Oba předměty doučuje Mgr. Lucie Kretová v těchto termínech:

  • Český jazyk: středa, 12.50 - 13.50 hod
  • Matematika: pondělí, 12.50 - 13.50 hod

A dále nabídka doučování žáků 2. stupně z předmětů:

  • Český jazyk (R. Hadravová, K. Mikešová)
  • Matematika (M. Hadrava, J. Nerad)
  • Fyzika (J. Nerad, D. Rodek)
  • Chemie (L. Božková)

Doučování je zcela bezplatné (hrazeno z fondů EU) a probíhá 1x týdně, 60 minut. Doporučujeme všem žákům, kteří jsou v těchto předmětech nejistí. Přihlášky prosím směrujte na jednotlivé vyučující.

Další aktivitou jsou školní kluby. Účast žáků je opět bezplatná a hrazená z fondů EU. Otevřen je klub čtenářů, který doporučujeme pro žáky 1. stupně (starší žáky vítáme ovšem také). Dále klub zábavné logiky, který je určen spíše pro žáky 2. stupně, nicméně v případě zájmu se nebráníme přijmout žáky mladší. Novinkou je badatelský klub (pro žáky 2. stupně).

  • Klub čtenářů: úterý, 13.00 - 14.30 hod
  • Klub zábavné logiky: úterý, 13.45 - 15.15 hod
  • Badatelský klub: pondělí, 13.45 - 15.15 hod

Kluby probíhají 1x týdně. Čtenářský vede Mgr. Šárka Rodová, zábavné logiky Mgr. Dušan Rodek a badatelský Ing. Lenka Božková. Na kluby se můžete přihlásit u zmíněných učitelů.

Ing. Tomáš Marek, koordinátor projektu