Odpolední škola 3

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017593

Odpolední škola 3 je název projektu s řadou příležitostí pro naše žáky. Hlavním cílem je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Zejména zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Úzce navazuje na předchozí projekt Odpolední škola 2 a obsahuje řadu shodných aktivit. Tou první je nabídka doučování z vybraných předmětů.

Nabídka doučování žáků 2. stupně.

  • Český jazyk (R. Hadravová, K. Mikešová)
  • Matematika (M. Hadrava)
  • Fyzika (J. Nerad, D. Rodek)
  • Chemie (L. Božková)

Doučování je zcela bezplatné (hrazeno z fondů EU) a probíhá 1x týdně, 60 minut. Doporučujeme všem žákům, kteří jsou v těchto předmětech nejistí. Přihlášky prosím směrujte na jednotlivé vyučující.

Další aktivitou jsou školní kluby. Účast žáků je opět bezplatná a hrazená z fondů EU. Probíhají 1x týdně 90 minut. Otevřeny jsou následující, přihlásit se můžete u zmíněných vedoucích klubů.

Nabídka klubů.

  • Klub čtenářů (doporučujeme pro žáky 1. stupně, starší žáky vítáme ovšem také): Š. Rodová
  • Klub zábavné logiky (určen spíše pro žáky 2. stupně): D. Rodek
  • Badatelský klub (pro žáky 2. stupně): L. Božková

V současné době probíhají aktivity distančně on-line. Pokud to bude možné, zařadíme činnosti přímo prezenčně ve škole. Bližší informace podají jednotliví vyučující.

Ing. Tomáš Marek, koordinátor projektu