Sportuj ve škole

Cílem projektu je umožnit žákům kvalitně trávit volný čas, zlepšovat se v pohybových aktivitách a používat ověřenou metodiku pohybu pro volný čas dětí tak, aby umožnila zkvalitňování pohybových dovedností dětí a žáků ve školních družinách, klubech a dalších volnočasových zařízeních. Aktivity budou po celý školní rok probíhat zdarma, pod vedením vyškolených trenérů a učitelů tělesné výchovy v dané škole 1x týdně v rámci školní družiny.