Měníme pohled na finanční vzdělávání

Již řadu let se děti z naší školy věnují finančnímu vzdělávání, bez kterého se v současné době nikdo z nás neobejde. Záleží nám na tom, aby se děti ve školách rozvíjely nejen v oblasti všeobecných znalostí, ale aby získávaly klíčové kompetence v souladu s trendy 21. století, které jim zajistí v budoucnu finanční zdraví. Proto se také naše škola zapojila do panelu pilotních škol, které Nadaci s tvorbou nového vzdělávacího programu pomáhají. Máme tak možnost být aktivně zapojeni do vzniku spousty výukových materiálů a digitálního prostředí pro školy a děti. Spolu s Nadací tak všem dětem v naší republice zpřístupníme kvalitní finanční vzdělávání.

Ing. Lenka Božková


Abeceda peněz

Hned na úvod letošního školního roku se žáci z 2. a 4. tříd zúčastnili vzdělávacího projektu pod názvem Zvládneme to ve škole. Tento projekt nenásilnou formou seznamuje děti z prvního stupně se správným hospodařením s penězi. Součástí tohoto projektu je online kvíz, kde děti odpovídaly s paní učitelkou třídní na otázky, které souvisejí se správným hospodařením.

Zábavnou formou se žáci seznámili s řadou nových pojmů jako je rozpočet, příjem, výdaj, mzda, spoření apod. Čtvrťáci se navíc pomocí e-exkurze podívali do pobočky České spořitelny. Dětem i třídním učitelkám se projektové vyučování líbilo a těší se na další programy Abecedy peněz. 

L. Božková