Abeceda peněz

18.10.2022

Úroveň finančních znalostí obyvatel České republiky je nevalná. Nemůžeme se tedy divit, že problémy s penězi má řada z nás. Naše škola tomuto trendu chce zabránit tím, že naši žáci se s finanční gramotností pravidelně setkávají jak v matematice, občanské výchově či volitelném předmětu finanční gramotnost. Navíc se zapojujeme do řady projektů. Jedním z nich je projekt České spořitelny Abeceda peněz.

V říjnu letošního školního roku se žáci 2. a 4. tříd zúčastnili vzdělávacího programu pod názvem Zvládneme to ve škole.

Tento projekt nenásilnou formou seznamuje děti s problematikou správného hospodaření s penězi. Žáci nejdříve absolvovali vstupní online test, kdy jim s počítačem pomáhali žáci 7. a 8. ročníků. Dále pokračovali ve třídě s paní lektorkou. Zábavnou formou se naučili plno nových pojmů jako je rozpočet, příjmy, výdaje, nájemné, mzda a další. Čtvrťáci se navíc pomocí e-exkurze podívali do pobočky České spořitelny.

Dětem i třídním učitelkám se projektové vyučování líbilo a těší se na další programy Abecedy peněz.

L. Božková