Abeceda peněz

02.10.2023

Hned na úvod letošního školního roku se žáci z 2. a 4. tříd zúčastnili vzdělávacího projektu pod názvem Zvládneme to ve škole. Tento projekt nenásilnou formou seznamuje děti z prvního stupně se správným hospodařením s penězi. Součástí tohoto projektu je online kvíz, kde děti odpovídaly s paní učitelkou třídní na otázky, které souvisejí se správným hospodařením.

Zábavnou formou se žáci seznámili s řadou nových pojmů jako je rozpočet, příjem, výdaj, mzda, spoření apod. Čtvrťáci se navíc pomocí e-exkurze podívali do pobočky České spořitelny. Dětem i třídním učitelkám se projektové vyučování líbilo a těší se na další programy Abecedy peněz

L. Božková