Dýchací soustava

21.03.2022

Již několik týdnů je předmětem našeho bádání v přírodovědě skvěle fungující stroj - lidské tělo. Tentokrát jsme se zaměřili na dýchací soustavu. Potřebné informace jsme získávali z odborných textů, kterými jsme se probírali společně ve skupinkách. Hned na úvod jsme si dokázali, jak důležité pro nás dýchání je a co se naopak děje s naším tělem, když se mu kyslíku nedostává. Nejeden z nás ve třídě zrudnul... Vyzkoušeli jsme i to, kolikrát se nadechneme v průběhu jedné minuty, když je tělo v naprostém klidu a porovnávali to s množstvím nádechů během fyzické námahy, kdy jsme minutu v kuse dělali dřepy. 

Poté jsme si vytvořili model plic, nejprve každý sám pomocí brček a balonků. Se stejnými pomůckami jsme vytvářeli funkční model plic i ve skupinkách. Při tomto pokusu jsme pozorovali, jak moc důležitá je pro naše dýchání bránice. Tu nám zastupoval v našem modelu igelitový sáček. Na základě pokusu jsme si dokázali, jak bránice pracuje při nádechu a výdechu a co se děje s plícemi. Na závěr jsme si pouštěli zajímavé video o tom, jak vypadají plíce zdravého člověka a jak plíce kuřáka. Shodli jsme se na tom, že kouření je opravdu zlozvyk, kterým si lidé zbytečně ničí zdraví.

Mgr. A. Smejkalová