Hrajeme si na školáky

21.06.2022

Budoucí prvňáčci více jak dva měsíce navštěvovali naši školu. Seznámili se s prostředím školy, s budoucími paní učitelkami a se spolužáky. Vyzkoušeli si sezení v lavici, přípravu na výuku, soustředění na práci a komunikaci s učitelem. I rodiče měli možnost blíže poznat paní učitelku, její přístup k dětem a k samotné výuce.

Záměrem bylo ukázat dětem a rodičům, jak správně sedět, jak správně držet tužku, uvolňovat ruku, procvičovat sluch, zrakové vnímání, orientaci v prostoru a v sešitech. Rozvíjeli jsme řeč, fantazii, vyprávěli pohádku, rozvíjeli početní představy atd.. Děti si odnášely i domácí úkoly a poctivě všechny vypracovaly.

Závěrečná hodina proběhla ve venkovní učebně školy. Žáci 4. A a 5. B připravili pro předškoláky stanoviště, kde zábavnou formou procvičovali různé dovednosti důležité pro vstup do školy. Rodičům jsme naopak chtěli ukázat, že není potřeba nakupovat drahé pomůcky, hračky a pracovní sešity, ale dají se využít běžně dostupné věci. Není potřeba vždy sedět doma a u stolu. Spousta věcí se dá dělat i v přírodě, na pískovišti, u vody nebo na hřišti.

Rodiče hodnotili tuto přípravu velice kladně. Líbila se jim účast na výuce, kde viděli, jak s dětmi pracovat, co dopilovat a jak na to. Kladně hodnotili seznámení dětí s budoucími třídními učitelkami a prostředím školy. Prý se děti na každé setkání těšily.

Mgr. Šárka Rodová a Mgr. Eva Kudrnová