Matematický klokan

11.04.2024

Každoročně se naše škola zapojuje do soutěže Matematický klokan. Letos tato soutěž připadla na pátek 22. března 2024. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích: Benjamín (6. – 7. ročník) a Kadet (8. – 9. ročník). Během 60 minut řešili 24 úkolů. Jednotlivé úlohy byly bodovány podle obtížnosti třemi, čtyřmi nebo pěti body.

Na začátku soutěže měl tak každý 24 bodů. Za neřešenou úlohu žák nezískal, ale ani neztratil bod. Za chybně řešený příklad o jeden bod přišel. Smutné je, že někteří žáci měli po vyhodnocení soutěže méně bodů jak na začátku, Nejlepší řešitele najdeme v následující tabulce.