Návštěva knihovny

21.02.2022

Ve čtvrtek 27. ledna se druháci na celé vyučování vydali prozkoumat naši krásnou telčskou knihovnu. Rozděleni do čtyř skupin - pátrali, luštili, hledali, zkoumali, zajímali se, divili se, ale hlavně, učili se o knihách. Každá skupina měla za úkol něco jiného - např. lovení perlorodek, rozdělení knih, otevírací doba, knihovnický řád, zjistili, co všechno mají za úkol paní knihovnice, viděli tam nejsilnější knihu, největší knihu, zjistili, kolik je obklopuje celkem knih atd. Žáci ze skupin pak předali získané informace spolužákům, učili se navzájem. Naučili se orientovat se v knihovně, zahráli si hru na hledání knih a naučili se vybrat pro sebe vhodnou knihu. Do vybraných knih se začetli a většina žáků si ji hned půjčila domů. A o to právě šlo.

Šárka Rodová, Eva Kudrnová