Noc se školními skřítky

21.06.2022

Naši druháčci se odhodlali přespat ve škole. To však netušili, že v noci po budově šmejdí školní skřítci ZÁŠKODNÍCI. Všichni je dobře známe. Neustále nám něco schovávají. Jednou je to guma, potom pero, sešit s domácím úkolem,... Někdy do nás strčí, když píšeme a hned nám ruka ujede. Není to s nimi jednoduché. Hlavně nemají rádi, když jim v noci někdo vleze do rajónu. Druháci je museli poprosit, aby je tuto noc nechali ve škole v klidu vyspat. Povedlo se. Ráno jsme ale přece jen našli spoustu stop po jejich řádění. 

My jsme si to užili. Ve venkovní učebně proběhly různé hry, kamarádská popovídání, na které ve škole není čas, fandění spolužákům ve fotbale. Ve škole si pro nás paní učitelky připravily program. Společně jsme povečeřeli, prošli školu za úplné tmy, poprosili skřítky o klidnou noc, vklouzli do spacáků, sledovali pohádku Máša a medvěd a poslechli si čtenou pohádku. Někteří dlouho nemohli usnout, ale nakonec se to povedlo. Ani jsme nepostřehli, že v noci byla bouřka. 

Na snídani byly koláče. Po ranní hygieně se uklízelo a balilo. Ve venkovní učebně jsme čekali na rodiče a při tom proběhl kulturní program. Vítek Musil nám zahrál na kytaru, Eliška Rokytová na harmoniku a společně jsme si zazpívali a dokonce i zatancovali.

Děkujeme skřítkům a paní učitelkám. Tak někdy zase na shledanou, skřítci!

Mgr. Šárka Rodová, Mgr. Eva Kudrnová