Plavecký výcvik

29.11.2021

Od září do listopadu se třetí a čtvrté ročníky účastnily plaveckého výcviku v Jihlavě v rámci programu MŠMT "Podpora výuky plavání v ZŠ". Celkem jsme absolvovali deset dvouhodinových lekcí. Žáci si rozšířili své plavecké dovednosti, někteří si je upevnili, zdokonalili se v pohybových schopnostech a určitě měli radost, že udělali něco pro svoje zdraví.

V poslední hodině proběhly závody. Nejlepší plavci získali diplomy (viz foto), všichni na rozloučenou plavecké vysvědčení. Třeťáci se těší na plavání opět za rok.

3. a 4. třídy