Po stopách Borovského

01.06.2023

Jednou z osobností, o nichž mluvíme v literatuře osmého ročníku, je Karel Havlíček Borovský. Jelikož je to můj oblíbenec a žil velmi zajímavý, i když poměrně krátký život, rozhodla jsem se seznámit s panem Borovským i svou třídu – 8. B.

Seznamování probíhalo v několika krocích. Nejprve jsme se počátkem května vydali do Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Budova muzea je zároveň domem, ve kterém žila rodina Borovských. Dnes je v domě celé patro věnováno právě Karlu Havlíčkovi, jeho blízkým a také době, v níž žil. Po zhlédnutí expozice jsme všichni absolvovali workshop. Postupně jsme všichni četli Borovského Tyrolské elegie, které nám přiblížily jeho deportaci do Brixenu. Díky bližšímu vysvětlení od našeho průvodce jsme se myslím všichni dokázali vžít do útrap našeho spisovatele. Poté následovala krátká prohlídka pamětihodností města v nejbližším okolí a pak samozřejmě vytoužený rozchod za účelem nasycení hladových žaludků.

Dalším krokem v seznamování byla naše třídní přespávací akce ve škole o necelý týden později. Děti zde dlouho do noci vytvářely výstupy z exkurze. Se ztvárněním dětem velmi pomohla paní učitelka Martina Fridrichovská. Děti sestavovaly nástěnné tabule, kreslily portréty osobností, vytvořily mapu zobrazující Havlíčkovu cestu do Brixenu, jiní vytvořili výjevy ze zatčení, deportace a pobytu v Brixenu. Vše předcházelo závěrečné fázi – Dni otevřených dveří ve čtvrtek 25. května, na němž práci svou i ostatních spolužáků někteří prezentovali. Díky vám všem!

Doufám, že se nám všem podařilo pochopit osobnost Karla Havlíčka. Věřím, že si na něm každý z nás našel něco, co ho zaujalo.

Klára Mikešová, třídní učitelka