Pomáháme školám k úspěchu

09.03.2022

Že se ve škole nutně učí pouze děti? Není tomu tak. I my učitelé se intenzivně učíme od ostatních, neboť je naše škola již druhým rokem součástí prestižního celorepublikového projektu Pomáháme školám k úspěchu. Jedná se o vzdělávací projekt pro učitele a ředitele veřejných základních škol v České republice, který se zaměřuje na vysokou kvalitu vzdělávání s důrazem na individuální přístup učitelů k žákům a s cílem naučit každého žáka učit se tak, aby dosahoval co nejlepších vzdělávacích výsledků. V rámci práce v projektu se zaměřujeme především na čtenářství, pisatelství a snažíme se děti vést k tomu, aby je učení bavilo a zároveň jim přinášelo užitečné dovednosti a schopnosti do jejich budoucího života. Jsme opravdu moc rádi, že naše škola může být součástí tohoto projektu. Otevírá nám to nové možnosti spolupráce, které se snažíme maximálně využít. Jsme velmi pyšní na to, že jsme schopni učit v různých třídách tandemově a společně připravovat výukové lekce pro děti tak, aby pro ně byly nejen zábavné, ale zejména se jimi rozšiřovaly jejich dovednosti pro praktický život jako je schopnost spolupráce, argumentace a kritického uvažování nad různými informacemi. 

Velmi si vážíme toho, že díky projektu můžeme potkávat nové učitele, kteří jsou pro nás velkou inspirací. Nejinak tomu bylo i na Základní škole Přibyslav, kterou jsme navštívili v minulém týdnu. Každý z nás navštívil 2 vyučovací hodiny, které pro nás tamní učitelé připravili. Bylo velmi zajímavé sledovat, "jak to dělají jinde". Je velmi příjemné nabýt pocitu, že v každodenních školních problémech nejsme sami, že je řeší i na jiných školách. Velmi nás uchvátilo prostředí školy, která je kompletně zmodernizovaná. Ačkoliv tyto kroky nejsou v našich prostorových možnostech, odvezli jsme si spoustu nápadů a inspirace především do výuky, ale také návrhy, jak naši školu vylepšit například po vizuální stránce.

užší tým PŠÚ (D. Rodek, Z. Remešová, Š. Rodová, A. Smejkalová)