Pomáháme školám k úspěchu

12.10.2022

Již posedmé se užší týmy celorepublikového projektu Pomáháme školám k úspěchu sešly na dvoudenním výjezdním zasedání v Koutech nedaleko Ledče nad Sázavou. Projekt, do kterého byla naše škola vybrána společně s dalšími 100 školami z celé České republiky, byl vlivem covidové pauzy prodloužen ještě o jeden rok. Právě proto byl dvoudenní program z velké části orientován na plánování budoucího roku.

Jsme velmi rádi, že je velký důraz kladen na tzv. otevřené školy, kdy mohou účastníci projektu navštěvovat další zapojené školy a sledovat tak přímo ve vyučovacích hodinách, jak "to dělají jinde". V nejbližší době nás tak čeká návštěva školy ve Slatiňanech a ve Ždírci.

Na každém setkání se zaměřujeme na techniky, metody a způsoby, jak vést naše žáky k tomu, aby byli ve škole úspěšní a zároveň dokázali sami sebe objektivně zhodnotit nejen prostřednictvím známky. I tentokrát jsme otevřeli velké téma - Jak zaznamenávat pokroky žáků v učení. Společně jsme hledali co možná nejefektivnější varianty záznamu pokroku přes reflektivní škály, záznamové archy až po stromy dovedností.

Do naší školy se vracíme opět s velkým množstvím inspirace, které hned na další schůzce představíme našemu širšímu týmu. Jsme velmi rádi, že můžeme být součástí takto ceněného projektu, jelikož práce v něm a následně i práce s našimi dětmi nám dává mnohem větší smysl a neomezuje nás pouze na to, "dát známku".

Za užší tým PŠÚ Mgr. Andrea Smejkalová