Projekt židovská komunita v regionu

01.12.2022

Žáci z 9. a 8. ročníků obou základních škol v Telči - ZŠ Masarykova a ZŠ Hradecká vytvořili jeden tým a zapojili se do regionálního projektu Židovská komunita v regionu. Celkem se účastní něco okolo 20 žáků.

Pod vedením paní učitelky Hadravové a pana učitele Marka ze ZŠ Hradecké jsme se spojili s panem Růžičkou, který to celé organizuje, a začínáme pracovat na minulosti židovských rodin v Telči. Pan Martin Růžička se věnuje trvalé připomínce holokaustu mezi mladými lidmi. Pracuje pod záštitou náměstka hejtmana Mgr. Romana Fabeše a jeho projekt je též doporučen zvláštním zmocněncem Ministerstva zahraničních věcí ČR Robertem Řehákem, Ph.D.

Cílem projektu je seznámit obyvatele Telčska a okolí i turisty s historií Židů v Telči a židovskou tematikou obecně.

Projekt bude mít několik částí. Budeme pátrat po židovských rodinách v Telči, po pamětnících, měli bychom navštívit telčské židovské památky a památná místa. V další fázi projektu bychom měli vytvořit brožuru s informacemi, které jsme o této problematice zjistili. Dále bychom měli zhotovit webové stránky, kam budeme přispívat články o místní židovské tematice, a informační tabule, které budou umístěny u daných míst.

Chtěli bychom se s týmem scházet přibližně každý měsíc celý školní rok. Těšíme se na nové poznatky a spolupráci s dalšími vrstevníky.

Tento projekt je realizován v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska II. reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009139.

Blechová Veronika, Kuzmová Eliška, Zemanová Zuzana (žákyně 9.B, ZŠ Telč, Masarykova)