Prvňáci přespali ve škole

15.03.2023

Běžné vyučovací hodiny ve škole prvňáčkům nestačily, a proto si naplánovali přespání ve škole. Odpoledne se věnovali dalším pokusům na rostlinách, zajímalo je, zda opravdu rostliny nasávají vodu, jak s vodou hospodaří dřevnaté rostliny, zda se rostliny dokážou pohybovat, co dělají s přebytečnou vodou atd. S pokusy jim pomáhali žáci z 5. A a děvčata z 9. tříd, která zároveň připravila dětem pod mikroskop pozorování průduchů, kterými rostliny dýchají.

O večeři a snídani se postarali páťáci na téma zdravá výživa. Zpracovali ovoce a zeleninu, které nám zbyly z pokusů. Děti se zachumlaly do svých spacáků a při četbě pohádek postupně usínaly. Probudily se do nového školního dne a vyhodnotily výsledky pokusů.

Mgr. Šárka Rodová, Mgr. Eva Procházková, Simona Matoušová, Mgr. Eva Kudrnová