Školní fórum

14.11.2023

 Na naší škole se v úterý 17. 10. 2023 poprvé uskutečnilo Školní fórum v rámci Národní sítě zdravých měst ČR. Národní síť Zdravých měst ČR se snaží prostřednictvím Mladých a Školních fór povzbuzovat mladou generaci k aktivnímu zapojení do otázek kvality života a rozvoje.

Školní fórum je obdoba Mladého fóra, probíhá přímo ve škole a na akci jsou se žáky diskutovány problémy a nápady na zlepšení v jejich škole včetně nápadů k rozvoji a možnostem zlepšení jejich města. Nejedná se o diskusi k předem připraveným námětům nebo dokumentům, ale o formu komunitního projednávání. Cílem těchto a jim podobných akcí je získat co nejširší zpětnou vazbu od dětí a mládeže. Snahou je ukázat, že mladí lidé mohou rozhodovat o dalším rozvoji a svojí aktivitou mnoho změnit. Neméně důležitým cílem je naučit žáky přijímané informace kriticky hodnotit.

Školního fóra se zúčastnilo na bázi dobrovolnosti 27 žáků z 6. – 9. ročníku. Vyjadřovali se a konfrontovali sami sebe s několika oblastmi, na které sami upozornili. Například: vybavení školy, mimoškolní aktivity, stravování, životní styl, školní areál, město a možnosti atd.

Vedení celé akce se ujala paní zástupkyně Mgr. Šárka Rodová, jednotlivé návrhy byly prodiskutovány s panem ředitelem Mgr. Karlem Navrátilem a panem místostarostou Telče Ing. Jiřím Pykalem.

Koncem října proběhla celoškolní anketa mezi žáky 4. – 9. tříd k nápadům na zlepšení ve škole, které se dostaly na fóru do hlasování. Všichni žáci dostali možnost hlasovat o největších prioritách. Žáci naší školy by nejvíce ocenili další možnosti stravování ve škole (školní bufet či stravovací automaty), mají zájem rozšířit své znalosti angličtiny prostřednictvím výletu do Anglie a v neposlední řadě touží po vytvoření odpočinkové zóny ve škole.

Celou akci hodnotíme jako velmi zdařilou. Důležitost a smysluplnost tohoto projektu kvitovali i sami žáci. Už teď se těšíme na další akci, kdy žáci dostanou zpětnou vazbu, co se za rok s jejich podněty stalo a zda a jak byly řešeny.

Mgr. Marcela Smejkalová a Mgr. Martina Fridrichovská