Street Dance Angels

25.04.2024

Street dance, nazývaný také pouliční tanec, který se používá pro popis tanečních stylů, které se vyvinuly mimo taneční studia, přímo v ulicích, školních dvorech a tanečních klubech, má stále větší oblibu u mladé generace. A s tímto druhem tance se také seznámili žáci naší školy, kteří absolvovali taneční lekce pod vedením tanečního instruktora.

Mnozí z nich se s tímto druhem tance setkali poprvé, přesto se všichni po krátké zahřívací rozcvičce zapojili do nácviku taneční sestavy, přiměřené jejich věkové kategorii a schopnostem. Následně proběhla taneční soutěž a závěrečné vystoupení lektora.

Mgr. Dagmar Ondráčková