Ten umí to a ten zas tohle

05.06.2023

"Ten umí to a ten zas tohle…", kdo by neznal legendární filmovou píseň Jana Wericha. Textu této známé písničky využili žáci a žákyně 3. ročníků. V rámci Dne otevřených dveří, který proběhl ve čtvrtek 25.5.2023 v naší škole, předvedli nejen svým rodičům, prarodičům a sourozencům to, jak se učí prvouku.

Téma Řemesla a povolání jsme zpracovali dvojím způsobem. Nejprve jsme v hodinách prvouky pracovali s texty, které obsahovaly informace o jednotlivých profesích. Na základě získaných informací poté žáci vytvořili tzv. Životabásně, které poté vystavili na chodbě k přečtení pro návštěvníky školy. Formou krátkého divadelního představení si pak každý vyzkoušel nějakou profesi. Pásmo bylo propojeno kostýmy, které si děti přinesly a zároveň i tematickými písničkami. Představení mělo obrovský úspěch, proto si děti z 1. a 2. tříd vyžádaly ukázku.

Děti akce moc bavila. Přestože neměli na nácvik tolik času, zvládli všichni vystoupení výborně.

Za 3.A, 3.B - Mgr. Andrea Smejkalová, Mgr. Lucie Stránská