Upuštění páry v knihovně!

23.05.2022

Po úspěšné první návštěvě třídy 7. B v Městské knihovně v Telči se do těchto prostor vypravily také třídy 8. B a 6. A i B. I pro ně to bylo nejen poučné, ale i zábavné. Nejvíce jsem se pobavila nad žákovskými výtvory. Básničky byly originální, nekonvenční a vtipné. Žáci byli skvělí i při dalších soutěžích a za splněné úkoly obdrželi sladké odměny a nejlepší skupina získala roční poukaz do knihovny. Při zpětné vazbě jsem zjistila, že žáci návštěvu hodnotili velmi kladně a že se mnozí chystají navštívit knihovnu znovu, i když nejsou pravidelnými návštěvníky. Velký podíl na této skutečnosti mají úžasné paní knihovnice Andrea Fajtová a Lenka Zamazalová, které žáky svým programem a přístupem nadchly. Paní knihovnice, děkujeme!

Mgr. Marcela Smejkalová