Vícejazyčnost je bohatství

09.01.2023

Ukrajinští žáci naší školy získali 3. místo v celostátní dětské kreativní soutěži Vícejazyčnost je bohatství. Soutěž vyhlašuje každoročně spolek Zaedno a je určena dětem, které pocházejí z vícejazyčných rodin, národnostních menšin, mají zahraniční kořeny.

Konkurence byla opravdu veliká. Soutěže se zúčastnilo 788 žáků ze 40 škol a organizací. V rámci odpoledního výukového klubu českého jazyka, který pro ukrajinské děti na naší škole zajišťuje F-Point Jihlava, bylo vytvořeno několik zdařilých výtvarných prací. Porotu nakonec zaujal komiks, ve kterém děti společnými silami zobrazily a popsaly jejich neveselou cestu z válečné Ukrajiny do České republiky.

11. listopadu se vybraní žáci zúčastnili slavnostního předávání cen, které proběhlo v Evropském domě v Praze. Nechyběla prohlídka města, výborné občerstvení, různé kvízy, které byly pro děti v Evropském domě připraveny. Naši žáci byli dokonce natolik odvážní, že se nebáli poskytnout rozhovor v češtině pro ČT - Déčko a Český rozhlas.

Pavla Pospíchalová

Nesestřihané video z předávání cen 

Český rozhlas - pořad Mezi námi (10. 12. 2022)