Vítání mezi čtenáře

28.02.2022

Dne 25. 2. 2022 měly děti z prvních tříd slavností den. Byly přivítány mezi čtenáře. Než se tak stalo, uskutečnilo se v každé třídě několik čtenářských aktivit. Děti si zavedly čtenářský deník, dostaly svoji knihovničku, do které si budou zaznamenávat přečtené knihy, pracovaly s textem, seznamovaly se s novými knihami. Za odměnu dostaly dort, čtenářskou placku a po pasování panem ředitelem obdržely také knihu, která jim bude tento den připomínat.

TU 1. A Mgr. Eva Mašátová a 1. B Mgr. Dagmar Ondráčková