Výtvarná výchova v přírodě

22.11.2022

Jsou šikovní. Mají nápady a fantazii. Představivost jim rozhodně není cizí. Jsou prostě dobří. O kom je řeč? O žácích třídy 9. B, kteří v rámci dvouhodinové výuky výtvarné výchovy vyzkoušeli land art.

Land art - umělecký směr vznikl v 60. letech 20. století v USA, kdy jeho příznivci vyšli do boje s komerčním uměním v galeriích a muzeích a začali tvořit z přírodnin v přírodě. Land art můžeme také vnímat jako jednu z výtvarných technik.

My jsme jako místo činu zvolily Oslednice, kde vznikly úžasné práce. Nejprve žáci dostali čas, aby si vytvořili nějakou představu o svém díle, pak vyšli materiál obstarat a nejdelší čas věnovali samotnému tvoření. Na závěr svá díla vyfotografovali, aby i Vy jste měli tu možnost se jimi pokochat. Příznivci těchto land-artistů je budou moci zhlédnout i ve škole.

Radka Hadravová, Marcela Smejkalová