Letní tábor Zvůle

STOP STAV
Kapacita tábora naplněna. Další přihlášky už můžeme přijímat pouze jako náhradní pro případ, že by se někdo odhlásil.