Školní časopis

Milí rodiče, děti a učitelé!

I v letošním roce se část žáků z devátých tříd věnuje redakčním činnostem. O práci si dělí s osmými třídami. Vzhledem k distančnímu vyučování a nemožnosti se scházet přímo ve škole jsme se rozhodli vytvořit číslo časopisu on-line. Toto obsahově nenáročné číslo jsme věnovali čemu jinému než distanční výuce a jejím radostem i úskalím. Můžete si přečíst nejen rozhovor s vyučujícími, rodiči, ale i s dětmi, kterých se toto období nemálo týká. Dozvíte se i to, že jsou pořádány některé olympiády, přestože spousta soutěží je zrušena.

Přejeme vám všem krásné Vánoce, pohodu, odpočinek a hlavně zdraví. Ať se vám v novém roce daří a jdete do všeho s nadšením a radostí.

Klára Mikešová s kolektivem 9. tříd