Školní rok 2020/2021

Setkání zákonných zástupců žáků budoucích 1. tříd

Vážení rodiče, 

vzhledem k zápisu na dálku si Vás dovolujeme pozvat na setkání zákonných zástupců budoucích 1. tříd, které se uskuteční ve čtvrtek 24. 6. 2020 v 17.00 hod. v prostorách školní jídelny. Na schůzce obdržíte informace o zahájení školní docházky Vašeho dítěte. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.


Volba členů do Školské rady

Vážení rodiče, 

dne 28. 6. 2021 proběhne volba členů do Školské rady při Základní škole Masarykova 141, 588 56 Telč, kteří budou v radě zastupovat zákonné zástupce nezletilých žáků. Návrhy na vhodné kandidáty podávejte na ředitelství školy do 18. 6. 2021 v kanceláři školy.

O vybraných kandidátech Vás budu informovat vyvěšeným seznamem na úřední desce školy - nástěnka u vchodu školy a webových stránkách školy. Volební lístky s navrženými kandidáty obdržíte prostřednictvím svých dětí. Vlastní volba proběhne ve školní jídelně od 14.00 do 17.00 hodin.

Mgr. Karel Navrátil, ředitel školy


Žáci přijatí ke školnímu vzdělávání

Seznam registračních čísel žáků přijatých k základnímu vzdělávání a žáků s žádostí o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022. 


Letní dětský tábor Zvůle

Vážení rodiče, ministerstvo zdravotnictví a vláda díky zlepšující se koronavirové situaci povolila pořádání letních dětských táborů. A proto si dovolujeme nabídnout pro Vaše dítě pobyt na letním dětském táboře Zvůle v malebném prostředí České Kanady. Termín konání tábora je od 10. července (sobota) do 17. července (sobota) 2021.


Ryby ČR

07.06.2021

V květnu měli žáci 4. A projekt Ryby našich vod. Vyrazili k nedalekému Špitálskému rybníku, kde na ně čekal majitel rybníka. Seznámil žáky s chodem rybníka. Dále jim ukázal ryby, které u nás žijí. Dále jim vysvětlil, jak se chytají ryby a žáci si mohli tuto aktivitu i sami vyzkoušet. Dokonce se podařilo i jednoho kapříka ulovit. Jako správní rybáři...

Pohlednice

04.06.2021

Navzdory dnešní online době, kdy už jen málokdo píše a posílá klasické pohlednice, jsme se ve 2. A rozhodli pohlednici napsat a udělat tak radost svým příbuzným a kamarádům. Nejdříve se děti seznámily s tím, z jakých částí se skládá adresa - největší fuška bylo rozluštit, co znamená záludná zkratka PSČJ. Pak už jen stačila procházka na poštu, kde...

Znáte nějakou velkou lhářku Evičku, setkali jste se s Johanou, která má hlavu v oblacích a nos pěkně nahoru, nebo potkali jste se s nějakým Kubou, který rozhodně nechce prohrát s novým spolužákem? Určitě ano. Mohou to být Janičky, Honzíci, Klárky, které denně potkáváme na ulici, a zároveň jsou to některé z hlavních postav knih známé české...

Abeceda peněz

26.05.2021

V květnu se žáci 2. a 4. ročníků zúčastnili projektového vyučování Abeceda peněz. Společně si s paní lektorkou vysvětlili řadu pojmů, které se týkají peněz. Na praktických příkladech si ukázali, jak dosáhnout přebytkového rozpočtu při hospodaření domácnosti. Všechny úkoly děti bavily a paní učitelky doufají, že budou v oblasti finančního vzdělávání...