Školní rok 20/21

... škola pro všechny 

Vydávání obědů

Výdej obědů pro žáky na distanční výuce probíhá do jídlonosiče, a to od 11.00 do 11.30 hod.

  • Žáci na distanční výuce mají obědy odhlášené. Pokud si ho budou v jídlonosičích vyzvedávat, prosím, přihlašte si ho.

Pro žáky na prezenční výuce platí:

  • Rozpis školního stravování.
  • Vždy si prosím kontrolujte, zda máte obědy přihlášené, popř. odhlášené.

Výuka do 28. 2. 2021

Vážení rodiče,

v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR se do 28. 2. 2021 prezenčně vzdělávajípouze 1. a 2. ročníky. Distančním způsobem se budou do 28. února 2021 vzdělávat 3. až 9. ročníky. O podrobnostech výuky Vás budou informovat třídní učitelé, případně učitelé jednotlivých předmětů.

Ve školní jídelně se stravují 1. a 2. ročníky, ostatní mohou vyzužít výdej do jídlonosičů (z rampy od 11.00 - 11.30 hod).


Vánoční prázdniny


Vážení rodiče, v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR začínají vánoční prázdniny 21. 12. 2020Žáci jdou do školy před prázdinami naposledy 18. 12. 2020. Obědy budou mít všichni žáci odhlášeny. Do školy se vrací 4. 1. 2021. 

NOVINKY

Vážení rodiče, v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR začínají vánoční prázdniny 21. 12. 2020. Žáci jdou do školy před prázdinami naposledy 18. 12. 2020. Obědy budou mít všichni žáci odhlášeny. Do školy se vrací 4. 1. 2021.

Jsme škola pro všechny ... 

i v této nelehké době stojíme při sobě ...

Akutní onemocnění COVID-19

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 - určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče). Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11. 9. 2020

1. října 8. A podnikla výlet do jihlavské ZOO. Navštívili jsme Environmentální centrum ZOO Jihlava "PodpoVRCH", kde jsme absolvovali výukový program na téma etologie živočichů.

Nejdříve jsme se seznámili se základními etologickými pojmy. Program byl pro žáky zajímavý už jen tím, že probíhal v netradičních prostorech. Pak následovalo vlastní pozorování vybraných druhů zvířat a návštěva Ježečka ušatého, kterého naše třída tento rok podporuje pomocí adopce v zoo. Program jsme si všichni moc užili. Celý článek.

Mgr. Dušan Rodek, Mgr. Zdeňka Remešová