Školní rok 2020/2021

Výuka od 12. 4. 2021

Od 12. 4. 2021 je obnovena povinná rotační prezenční výuka žáků 1. stupně základní školy. Žáci 2. stupně se nadále beze změn účastní distančního vzdělávání. Pozorně si prosím projděte pokyny ředitele školy, kde naleznete odpovědi k organizaci výuky.

Na stránkách testovani.edu.cz naleznete informace týkající podmínek testování žáků s příchodem do školy.

Zápis dětí

Vážení rodiče, 

zápis dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 do 1. ročníku ZŠ se uskuteční průběžně od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 bez účastníků přijímacího řízení.


Výuka od 1. 3. 2021

Vážení rodiče,

v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR se od 1. 3. 2021 distančně vzdělávají 1. až 9. ročníky. O podrobnostech výuky Vás budou informovat třídní učitelé, případně učitelé jednotlivých předmětů.

Ve školní jídelně mají všichni žáci obědy odhlášené. Pokud si ho přihlásíte, můžete využít výdej do jídlonosičů (z rampy od 11.00 - 11.30 hod).


Vydávání obědů

Výdej obědů pro žáky na distanční výuce probíhá do jídlonosiče, a to od 11.00 do 11.30 hod.

  • Žáci na distanční výuce mají obědy odhlášené. Pokud si ho budou v jídlonosičích vyzvedávat, prosím, přihlaste si ho.
  • Vždy si prosím kontrolujte, zda máte obědy přihlášené, popř. odhlášené.