Školní rok 2021/2022

V úterý 30. listopadu se žáci 2. ročníků dočkali dlouho plánované exkurze do malebné vesničky Veselý kopec. V roubených domcích viděli ukázky bydlení a hospodaření drobných zemědělců od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Skromné bydlení, doškové střechy, slaměné stodoly a hospodářské náčiní, které žáci viděli pouze v pohádkách, si mohli...

Žáci 2. B měli ve čtvrtek 25. listopadu opravdu významný den. Byli v Městské knihovně pasováni do řádu čtenářského. Cesta k závěrečnému pasování vůbec nebyla snadná. Děti musely splnit několik nelehkých úkolů, ale počínaly si opravdu skvěle a svědomitě. Všichni dokázali, že si řád čtenářů zaslouží. Doufám, že se jejich touha po četbě a objevování...

Zdravá 5

29.11.2021

Dne 22. 11. 2021 se třídy III. A a III. B zúčastnily projektu Nadačního fondu Albert s názvem Zdravá 5. Děti se učí zásadám zdravé výživy a jejich důležitosti v rámci zdravého životního stylu.

Od září do listopadu se třetí a čtvrté ročníky účastnily plaveckého výcviku v Jihlavě v rámci programu MŠMT "Podpora výuky plavání v ZŠ". Celkem jsme absolvovali deset dvouhodinových lekcí. Žáci si rozšířili své plavecké dovednosti, někteří si je upevnili, zdokonalili se v pohybových schopnostech a určitě měli radost, že udělali něco pro svoje...

Dne 5. 11. 2021 se žáci z 6. a 8. ročníků zúčastnili školní akce Párty se Zdravou 5. Jedná se o projekt, kdy si žáci s paní lektorkou uvaří tři zdravé svačinky a prohloubí si tak aktuální trendy ve výživě.

Před podzimními prázdninami k nám do školy zavítala velmi zajímavá osobnost. Herečka, režisérka, ale především spisovatelka paní Marka Míková se po mnoha letech vrátila Telče, která je jí velmi dobře známá. Ve svých sedmnácti letech zde totiž po boku pana Hrušínského a dalších hereckých hvězd českých pohádek natáčela pohádku Jak se budí princezny,...

Další školní akce konané ve školním roce 2021/2022