Školní rok 2023/2024

Den otevřených dveří

Dne 24. 5. 2024 se koná den otevřených dveří pro 1. stupeň. Zveme Vás do otevřených vyučovacích hodin. Další informace naleznete v přiloženém plakátku a programu. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Seznam registračních čísel

Seznam registračních čísel žáků přijatých k základnímu vzdělávání a s žádostí o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025.


Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná soutěž, která je určena širokému okruhu zájemců od 2. ročníku základní školy až po studenty škol středních. Snaží se zapojit do soutěže všechny žáky a umožnit jim vyzkoušet si svoje schopnosti při řešení méně obvyklých úloh. Letos proběhl již 17. ročník této soutěže.

Dne 6. 5. 2024 se dívky z šestých tříd zúčastnily akce Párty se Zdravou 5. Tento program je zaměřen na zdravé stravování, při kterém se děti seznamují s aktuálními trendy ve výživě pod vedením profesionálního lektora. Program je zahájen teoretickou částí, na kterou navazuje část praktická, kdy si děti připravují zdravé svačinky. Děvčata...

Dne 22. 4. se konal turnaj ve florbalu starších žáků. Všem účastněným děkujeme a gratulujeme vítězům. Výsledky naleznete v přiložené tabulce.

Stolní tenis

14.05.2024

Dne 7. 5. se konal turnaj ve stolním tenisu mladších i starších žáků. Všem účastněným děkujeme a gratulujeme vítězům. Výsledky naleznete v přiložené tabulce.

Zdravá 5

26.04.2024

Letošní duben byl u nás ve škole zaměřen na zdravé stravování. Děti z druhých tříd absolvovaly výukový program Škola zdravé 5, který děti nenásilnou formou seznamuje se zásadami zdravé výživy. S paní lektorkou se dozvěděly mj. co je to výživový talíř nebo jak by měla vypadat zdravá svačinka.

Street dance, nazývaný také pouliční tanec, který se používá pro popis tanečních stylů, které se vyvinuly mimo taneční studia, přímo v ulicích, školních dvorech a tanečních klubech, má stále větší oblibu u mladé generace. A s tímto druhem tance se také seznámili žáci naší školy, kteří absolvovali taneční lekce pod vedením tanečního instruktora.

Další školní akce konané ve školním roce 2022/2023