Školní rok 2023/2024

Zápis dětí do 1. ročníku

Zápis dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dětí, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky do 1. ročníku se uskuteční v:

  • pátek 12. dubna 2024 od 14.00 do 17.00 hod
  • sobotu 13. dubna 2024 od 8.00 do 10.00 hod

Doklady: občanský průkaz, rodný list dítěte

Doklady u dětí z Ukrajiny: vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu): doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat: místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování)

Karel Navrátil, ředitel školy


Hledáme pracovníka na pozici učitel/ka anglického jazyka

  • Pozice: učitel/ka anglického jazyka (1. i 2. stupeň)
  • Výše úvazku: 1,0
  • Termín nástupu: 1. 9. 2024
  • Kontakt

Arbeit macht frei. Každý, kdo je alespoň trochu historie znalý, ví, co tento nápis znamená a kde ho najde. I my jsme se vypravili s deváťáky a osmáky za tímto nápisem do koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka. V rámci dějepisné exkurze jsme v dopolední části nejprve navštívili královské město Krakov. Zde jsme se prošli po místech,...

Opět jsme navštívili prostory Univerzitního centra v Telči, které jsou věnované malířce Míle Doleželové, její tvorbě a částečně i jejímu manželu Jiřímu Marešovi. Tentokrát jsme sem zavítaly s třídou 7. A. Výstavními prostory nás provedl Mgr. Jiří Kaman. Setkání s ním i s prací Míly Doleželové bylo opět skvělé. Žáci si mohli zkusit nacenit Míliny...

Úroveň čtení ve třídě Kosmonautů v 1. A dosáhla již takového stupně, že jsme se od začátku března mohli pustit do pravidelných čtenářských dílen. Vybrat si knížku, seznámit se s pravidly čtenářské dílny, najít si ve třídě pohodlné místečko, s chutí se pustit do čtení a sdílet následně ve skupinkách první dojmy z četby. Všichni žáci si zaslouží...

Ve středu 27. března se v našem hudebním sále uskutečnilo školní kolo v sólové recitaci mezi žáky 4. ročníků. Do užšího školního kola se probojovalo deset odvážných recitátorů. V každé třídě byli žáky a vyučujícími tajným hlasováním oceněni 3 nejlepší recitátoři. Společně jsme se dohodli, že udělíme v každé třídě ještě dvě divoké karty do hlavního...

Jaro je tu!

15.04.2024

Ještě před velikonočními prázdninami vyrazili žáci ze 4. A s namalovanými kraslicemi na Belpskou lávku. V hodinách výtvarné výchovy namalovali více jak šedesát kraslic, kterými pomohli ozdobit lávku. Místní folklorní soubor Podjavořičan nazdobil Belpskou lávku vrbovými pruty, na které se postupně zavěšovala vajíčka, která malovaly děti z mateřských...

Den učitelů

12.04.2024

Letošní oslava Dne učitelů byla naplánována na pátek 22. 3. a byla tentokráte v režii naší školy. Po dlouhých letech v Krahulčí proběhla ta letošní v Sedlejově. Naše šikovné paní učitelky – Eva Mašátová a Andrea Smejkalová připravily skvělý program, do kterého zapojily téměř všechny své kolegy.

Další školní akce konané ve školním roce 2022/2023