Školní rok 2023/2024

Seznam registračních čísel

Seznam registračních čísel žáků přijatých k základnímu vzdělávání a s žádostí o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025.


Nápadník do hodin ČJ na 2. stupni je soubor lekcí odučených v hodinách češtiny na 2. stupni naší školy. Na vytváření lekcí se podílely všechny vyučující češtiny na 2. stupni. Ilustrace nakreslili v hodinách výtvarné výchovy žáci třídy 9. B na základě vybraných textů. Byl to jeden z našich třídních projektů a patří jim velký dík. Nápadník nám bude...

Projekt Silné ženy v historii zaměstnal na několik hodin výuky třídu 7. A, aby vznikly krásné výtvarné i dějepisné práce.

Pro třídy 6. A a 6. B jsme ve čtvrtek 30. května objednaly únikovku v dačickém muzeu, které sídlí v krásných prostorech místního zámku. Úniková hra byla zaměřena na slavnou historii vynálezu kostky cukru, za niž vděčíme panu Jakubu Kryštofu Radovi, vlastně jeho ženě, paní Julianě Radové. Ta si při sekání cukrové homole zranila ruku, a proto přiměla...

V úterý 4. června 2024 vyrazily 4. třídy na exkurzi do města husitů – do Tábora. Od samého rána nás čekal nabitý program. Nejprve jsme vyrazili do husitského muzea. Zde jsme do ohromných kádí "odevzdali" svoje batohy stejně jako husité svůj majetek v Táboře a vydali se vstříc dobrodružstvím. Podařilo se nám projít tři čtvrtiny táborského náměstí,...

Ve středu 5. června završili žáci 4. A a 4. B letošní dopravní výchovu.

Další školní akce konané ve školním roce 2023/2024