Abeceda peněz 2

16.05.2023

V říjnu 2022 se žáci z 2. a 4. tříd zúčastnili vzdělávacího projektu pod názvem Zvládneme to ve škole. Součástí tohoto projektu byl i online kvíz, kde děti odpovídaly ve skupinkách na otázky, které souvisely se správným hospodařením. Při práci s počítačem malým dětem pomáhali žáci ze sedmých a osmých tříd.

V květnu děti čekal výstupní kvíz, kde posléze zjistily, že se od minule zlepšily o 10 %. A to je bezva.

L. Božková