Adventní čas u nás ve škole

20.12.2022

Po dvou dlouhých letech bez krásně stráveného adventu ve škole jsme se rozhodli, že si to letos uděláme opravdu hezké. Letos poprvé (a určitě ne naposledy) jsme ozdobili vánoční stromeček přímo před školou. Krásně malované perníčky, kterými je stromeček ověšený, vytvořili společně žáci 3.A, 3.B (L. Stránská), 4.B (B. Pátková) a 6.A se svými paními učitelkami v hodinách výtvarné výchovy. Velké poděkování patří také panu školníkovi, který ochotně věšel ozdoby a přenášel štafle ze strany na stranu podle pokynů dívek ze 6.A.

Aby bylo před školou veseleji, doplnili jsme vánoční stromeček dvěma stánky, ve kterých v mrazivém týdnu od 12. do 16. prosince probíhaly vánoční trhy, kde žáci prodávali svoje výrobky. K velkému překvapení, ale zároveň k obrovské radosti, nám nezbylo téměř nic!

Ať chceme nebo ne, Vánoce jsou spjaté také s dárky. Proto i my jsme zkusili poprosit Ježíška prostřednictvím akce "Daruj knihu, daruj radost!" Nesmírně děkuji všem, kdo jste akci podpořili, neboť se podařilo vybrat neuvěřitelných 271 knih!!!, které zamíří do našich školních knihovniček.

Chci moc poděkovat všem, kteří se na přípravách adventních akcí ve škole podíleli - všem dětem, kolegům, panu školníkovi a paním uklízečkám, kteří se nám ochotně starali o box s darovanými knihami, panu řediteli za podporu všech akcí, ale především vám - rodičům a vašim blízkým. Děkujeme, že nás podporujete!

Kouzelné Vánoce!

Mgr. Andrea Smejkalová