Beseda se spisovatelkou Janou Šrámkovou

21.06.2022

Žáci 2. ročníku měli setkání s velmi milou paní spisovatelkou Mgr. Janou Šrámkovou, která jim představila své knihy a knihu Bratři v poli jim celou přečetla. Žáci postupně reagovali, jak se děj o dvou hlodavčích kamarádech - Dagešovi a Mapíkovi - bude vyvíjet. Děti velmi pozorně poslouchaly poutavé čtení a obdržely i autogram do deníčků. Paní spisovatelka byla mile překvapená za příjemnou atmosféru a naše žáčky moc chválila.

Mgr. Eva Kudrnová, Mgr. Šárka Rodová