Bruslení

26.02.2024

23. února se uskutečnila poslední hodina bruslení pro děti z prvních tříd. První lekce začaly již v lednu. Mnohé děti stály na bruslích poprvé. Proto dostaly hrazdičky, aby s jejich pomocí mohly lépe udržovat stabilitu na ledě a dělat první odrazy. Již po druhé lekci většina z nich tuto pomoc nepotřebovala a rychle se začaly v bruslení zlepšovat. Těmto dětem jsme se věnovali nejvíce, společně s pomocníky z řad žáků druhého stupně. Ti zdatnější pilovali různé techniky bruslení vpřed i v zad. Nezapomněli jsme dětem zpestřit bruslení různými soutěžemi a dovednostními disciplínami, které celý program zakončily.

Za první ročníky Mgr. Dagmar Ondráčková