Dvakrát měř, jednou řež!

13.06.2023

Dvakrát měř, jednou řež! Jak pravdivé je toto české pořekadlo, jsme si vyzkoušeli v hodinách prvouky. Věnovali jsme se měření jednotlivých fyzikálních veličin – délky, hmotnosti, teploty, objemu a času.

Rozdělili jsme se do pěti skupin. U každé veličiny na nás čekal text o dané veličině, v něm ukrytá základní jednotka a měřidla. Velkou část úkolů zaujímaly naše odhady, u délky jsme odhadovali délku a šířku nástěnky, měřili jsme výšku každého z nás a pracovali s převody jednotek. U objemu bylo nejdříve nutné zjistit jeho jednotky, a to rozluštěním šifry. Poté jsme odhadovali, kolik tekutiny se vejde do jednotlivých nádob či produktů.

Naskládat všechny polštáře zpět do našeho kapsáře zabere nějaký čas. Jak dlouho nám to trvá, jsme změřili na stopkách. Z textu jsme zjistili, jaká je průměrná tělesná teplota a různými teploměry jsme překontrolovali, zda někdo z nás nemá teplotu zvýšenou, či není podchlazený. Na osobní váze jsme zvážili hromadu knih, přiřazovali jsme jednotky hmotnosti k jednotlivým věcem. Kolik váží slon nebo kolibřík, jsme vyhledávali v různých encyklopediích.

Práci ve skupině máme obecně moc rádi a prvouku jsme si moc užili.

Mgr. Andrea Smejkalová