Ekonomická olympiáda

03.02.2022

Dne 1. 2. 2022 se vybraní žáci z 8. ročníků zúčastnili školního kola Ekonomické olympiády pro ZŠ. EO je soutěží ve znalostech z ekonomie a financí. Vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí dětí v tomto oboru. Ekonomická olympiáda je největší soutěží v ekonomii a financích v ČR a na Slovensku.

Žáci vypracovávali online test, který se sestával z 25 otázek. Nejlepším řešitelem byla Eliška Tomandlová, která vyřešila správně 22 úkolů.

Všem účastníkům velmi děkuji.

Lenka Božková