Exkurze do rakouského Liebenau

04.10.2022

Již na konci minulého školního roku jsme byli osloveni Markétou Tichou (MAP) s možností vzájemného výměnného pobytu s rakouským Liebenau. V součinnosti s Geoparkem Vysočina jsme společně s rakouskou školou navštívili Tanner Moor (Jedlovou slatinu), nejvýše položenou lesní slatinu Rakouska nedaleko Liebenau. Rozdělili jsme se do dvou pracovních skupin, z nichž každá měla svého průvodce a tlumočníka. Prošli jsme společně asi pětikilometrový okruh, kde jsme se od průvodce dozvěděli spoustu informací o rašeliništích a vrchovištích tohoto typu. Pro nás všechny to byl opravdu nevšední přírodovědný zážitek, o kterém si troufnu tvrdit, že nám dal mnohem více, než jsme od exkurze očekávali. Zakusit atmosféru rašeliniště vnitřní stranou svých bot dodalo našim prožitkům mnohem větší váhu než pět stran o rašeliništi v učebnici. Po obědě v místí rodinné restauraci jsme navštívili naše nové kamarády v rakouské škole, kde byl pro nás nachystaný krátký program. Plni zážitků a dojmů jsme vyrazili autobusem zpátky domů.

Týden po návštěvě rašelinišť nám naši návštěvu oplatila rakouská škola u nás v Telči. Program se uskutečnil na ZŠ Hradecké. Společně jsme vyrazili do Telčského podzemí a na Věž sv. Ducha. Po obědě se žáci rozdělili do národnostně smíšených skupin, ve kterých plnili různé úkoly, nuceni spolu (jazykem nemateřským) navzájem komunikovat. I našim rakouským kamarádům se u nás, dle jejich slov, líbilo.

Těšíme se na další spolupráci.

Zdeňka Remešová