Exkurze na Cífkův statek

17.04.2023

V pondělí 3. dubna se děti z 1. B a druhých tříd vydaly do skanzenu v Třebízi, kde celé hospodářství ožilo Velikonocemi. Zdejší děvečka dětem představila velikonoční zvyky. V kuchyni dostaly ochutnat velikonoční mazanec. Dozvěděly se, jaké pentle patří na upletenou pomlázku. Kromě lidových tradic a obyčejů se zábavnou formou seznámily s velikonočním týdnem vrcholícím Velkým pátkem. V tvořivé dílně si dotvořily keramického beránka. Setkaly se s čeledínem, farářem, družebnou bábou i Masopustem, kteří je po statku provázeli.

Eva Kudrnová, Eva Mašátová a Dagmar Ondráčková