Indiánský den

06.06.2023

Děti z 2. B strávily Den dětí netradičně. Po indiánsku. Indiány se staly hned v první třídě a nyní si pomocí labyrintu na stromech procvičily hned několik dovedností. Čtení s porozuměním, orientaci v prostoru, dozvěděly se další informace o indiánech, názvy indiánských nástrojů či obydlí a pomocí textu a obrázků nahlédly i do způsobu jejich života. Součástí dne bylo i výtvarné zdobení oštěpů a dovedností aktivity s ním. Např. hod oštěpem do terče, hod na cíl a do dálky.

TU Mgr. Dagmar Ondráčková