Kavárnička s rodiči

05.06.2023

Den otevřených dveří v naší škole jsme završili kavárničkou s rodiči. Cílem této akce bylo seznámit rodiče s projektem Pomáháme školám k úspěchu, jehož jsme pevnou součástí již třetím rokem. Rodičům jsme na začátek ve zkratce představili vize, o které se projekt opírá, hlavní myšlenky a postupy, kterými jsou děti vzdělávány v duchu tohoto projektu.

Je obecně známo, že nejlepší je si vše vyzkoušet na vlastní kůži… Tuto strategii jsme tedy zvolili i s rodiči, kteří do kavárničky zavítali. Z rodičů se najednou staly na chvilku děti, které sedí v lavicích a mají se naučit něco nového o Nizozemsku. Přes prvotní rozpaky jsme si společnou lekci moc užili a zároveň nám to otevřelo prostor k následující diskusi o tom, proč učíme právě takto "jinak", v čem je hlavní smysl apod. Rodiče výborně spolupracovali a kladli velmi podnětné dotazy.

Moc nás těší, že k nám do školy chodí děti, jejichž rodiče se zajímá o učení svých dětí, o metody, jakými jsou jejich děti vzdělávány a hlavně proč jsou takto vzdělávány. Všem rodičům, kteří do kavárničky zavítali, moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Za tým PŠÚ Mgr. Andrea Smejkalová