Když děti učí děti

15.12.2023

V tomto předvánočním čase si žáci z 9. B vyzkoušeli, jaké to je stoupnout si za katedru a učit děti z 5. A. Připravili si projektové vyučování z finanční gramotnosti na téma PENÍZE. Ve dvou vyučovacích hodinách na páťáky čekala zajímavá prezentace, kde se dozvěděli podstatné informace o vzniku a historii peněz, ochranných prvcích na bankovkách a cizích měnách. Dále si děti, které pracovaly ve skupinkách, zahrály puzzle vyrobené z již neplatných bankovek. Své znalosti si mohli potom žáci ověřit v zajímavých úkolech v pracovních listech. Na závěr, po vyhodnocení nejšikovnější skupinky, si celá třída zahrála finanční "Člověče nezlob se" na interaktivní tabuli.

Tato akce byla velmi zajímavá a přínosná pro všechny. Posuďte sami, jak ji děti hodnotily:

Hodnocení dětí z 5. A:

  • " Líbila se nám prezentace a úkoly, kde jsme mohli mezi sebou soutěžit. Dozvěděli jsme se plno zajímavých informací o penězích, třeba to, z čeho jsou vyrobeny bankovky."
  • " Chtěli bychom od deváťáků další projekt, ale třeba na celý den, aby bylo dostatek času na vypracování úkolů a více her na interaktivní tabuli"
  • " Malá výtka: Příště mluvte více nahlas."

Hodnocení dětí z 9. B:

  • "Kvitujeme dobrou organizaci projektu, výběr a zpracování úkolů. Bavila nás práce s menšími dětmi."
  • "Příště bychom zmenšili skupinky, aby v nich byly maximálně 3 děti a mohly se tak více zapojovat do řešení úkolů."

Lenka Božková, Miroslava Křenová